23. januar 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 23. januar 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus

At denne pandemien er uforutsigbar har vi visst lenge. Hvor uforutsigbar den er har vi virkelig fått bevist det siste døgnet.

Dagen i går handlet, til å begynne med, mest om at regjeringen hadde åpnet for verdenscup i Norge. En beslutning som fort havnet fullstendig i skyggen av nyheter fra vår nabokommune i sør, Nordre Follo.

Faren for at muterte varianter av viruset skulle komme til Norge har vi advart mot lenge. Vi har hatt flere tilfeller av den britiske mutasjonen i Oslo allerede. Men, til forskjell fra tilfellene som er oppdaget i Oslo og andre steder hvor vi kan spore hvor smitten kommer fra, har man i Nordre Follo ikke funnet smitteveien for utbruddet.

Hva betyr det? Jo, det betyr at vi for første gang har spredning i Norge av det muterte og svært smittsomme viruset. Det er dette som kalles villsmitte. Det er en dramatisk utvikling, som endrer veldig mye.

I Irland har det muterte viruset ført til en smitteeksplosjon på bare noen få uker. Hvis det samme skjer her kan kapasiteten i helsevesenet bli sprengt. Det må vi for alle del unngå.

Dagens smittetall i Oslo er 81. Den nedadgående trenden i smitte her i byen fortsetter. Den sosiale nedstenginga, og tiltakene våre, virker, og vi er på god vei mot å slå den siste smitteøkningen ned.

Likevel innføres det fra i dag de strengeste reglene som har gjeldt i Oslo siden 12. mars. På noen områder innføres nå de strengeste reglene noen sinne.

Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe det muterte viruset. Vi har sett hvor raskt og effektivt det har smittet i andre land og storbyer.

Jeg støtter regjeringens tiltak, og det er veldig viktig at vi har fått felles regler for alle nabokommunene rundt Nordre Follo. Vi har ingen tid å miste.

Helseministeren presenterte i dag tidlig, etter samstemte råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og i dialog med Oslo og omkringliggende kommuner, en pakke med kraftige innstramminger. Den tredde i kraft i dag klokka 12.00.

Mange av disse reglene gjelder allerede i Oslo, som forbud mot arrangementer, skjenkestopp og påbud om hjemmekontor. I Oslo har vi hatt sosial nedstenging og svært strenge regler siden 9. november.

I tillegg kommer det nå en del nye tiltak, forbud og restriksjoner. I Oslo kommune har vi jobbet på spreng siden i går, og vil fortsette gjennom helga, med å forberede byen vår og alle kommunens virksomheter på den nye situasjonen.

Jeg vil nå gå gjennom de tiltakene som er nye for Oslo. Siden disse tiltakene ikke var kjent før i dag tidlig, må det gjøres en del vurderinger og fattes beslutninger om hvordan tiltakene skal innføres i Oslo. Alle avgrensninger og detaljspørsmål er ikke avklart.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort dette arbeidet er fullført.

Fra i dag kl. 12.00 forsterkes den sosiale nedstengingen med følgende nye tiltak i Oslo. Disse tiltakene gjelder i første omgang til og med søndag 31. januar:

 • Alle butikker stenges, med unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Alle serveringssteder stenges, med unntak av take-away.
 • Treningssentre, svømmehaller og lignende er allerede stengt i Oslo. I tillegg stenges alle biblioteker, disse har vi holdt åpne i Oslo under den sosiale nedstengingen. Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser, stenges.
 • Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage og barneskole. Som kjent er det allerede rødt nivå i ungdomsskolene i Oslo. Det kan bli noen dager med stengte barnehager og skoler fram til rødt nivå er etablert. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.
 • Det innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4. I uke 5 forbereder vi oss på fortsatt drift av videregående skole på rødt nivå, slik som det er i dag.
 • Det innføres digital undervisning for universiteter, høyskoler og fagskoler. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og elever.
 • Alle breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne stenges. Vi har nylig åpnet igjen for fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder og yngre. Fra og med i dag er det igjen stopp for slik aktivitet. Detaljene i reglene for fritidsaktiviteter og breddeidrett må vi komme tilbake til.

I tillegg til disse påbudene og forbudene, kommer regjeringen og Oslo kommune i dag med noen tydelige anbefalinger til byens befolkning:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

I tillegg har regjeringen kommet med en del anbefalinger til de berørte kommunene, blant knyttet til kollektivtransport, testing og karantene, som vi må ha noe mer tid på oss før vi informerer om.

Jeg håper at regjeringen, i tillegg til å innføre disse tiltakene, tar ytterligere grep for å hjelpe vår region.

Nå vil jeg være veldig tydelig:

 • At dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner bør nå være en selvfølge. Som jeg har sagt før: det er viktig at områder som er hardt rammet prioriteres når vaksiner distribueres.
 • I tillegg må vi vite om alle tilfeller av mutert virus. Oslo har sendt inn en lang rekke prøver som vi ennå ikke har fått svar på. De må analyseres så raskt som overhodet mulig. Vi må være forberedt på at det muterte viruset, uten kjent smittevei, allerede befinner seg i Oslo.

En ting vil jeg understreke: det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo. Det er importert.

Nå innfører vi igjen svært strenge tiltak, for en befolkning som har levd med sosial nedstenging i snart tre måneder, med enorme konsekvenser for folks liv. Da må vi gjøre alt vi kan for å stoppe importsmitten. Unntak og særordninger er det nå umulig å forsvare.

Kjære oslofolk. I dag er en svært tung dag.

Dere har gjort en stor innsats i lang tid allerede. Kun for få dager siden snakket vi om å forberede en gradvis og forsiktig gjenåpning. I stedet går vi til nesten full lock down. Det skyldes altså at vi i Norge for første gang ikke klarer å spore smitteveien til det britiske, muterte viruset.

Jeg har stor forståelse for alle som i dag er forbannet, som er lei seg, som kjenner på håpløsheten. Forhåpentlig klarer vi med kraftige tiltak å slå dette ned raskt. Forhåpentlig kan vi i løpet av kort tid igjen forberede en forsiktig gjenåpning. Utviklingen i smittetall den siste uka gir håp om det. Og dere, vi har vist hva vi får til i fellesskap, vi har klart dette før – og vi skal klare det igjen.

Jeg vil oppfordre alle til å tenke på de dere kjenner som kan ta dette tungt. Som kan trenge en telefon. Som kan trenge å gå en tur på god avstand. Som kan trenge støtte og omsorg, selv om vi ikke kan møtes som vanlig.

Nå er helsebyråd Robert Steen og jeg klare for å svare på spørsmål. Som sagt, alle detaljer for Oslo er ikke klare ennå, men vi vil svare så godt vi kan på det vi vet akkurat nå.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)