21. mai 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 21. mai 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Kjære Oslo – nå skjer det.

Fra og med onsdag 26. mai innføres hele trinn to av gjenåpningsplanen for Oslo.

Alt som åpnes, vil ha strenge begrensninger, klare smittevernregler og begrenset kapasitet.

Men, vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge.

Det er helt nødvendig.

Arbeidsledigheten ligger på et høyt nivå. Veldig mye har måttet holde stengt det siste halve året.

Arbeid gir inntekt, trygghet, glede og fellesskap. Ledighet gir det motsatte.

Det vi gjør nå, vil få mange tilbake i jobb. Det betyr veldig mye.

Fra onsdag 26. mai gjør vi følgende lettelser i tiltakene i Oslo:

  • Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen og det åpnes for skjenking til kl. 22.00. Næringsbyråd Victoria Marie Evensen vil etterpå gå gjennom detaljene i reglene som gjelder for en trygg gjenåpning av en veldig viktig bransje for Oslo.
  • Vi åpner treningssentre og svømmehaller. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening.
  • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpne for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.
  • Museer og gallerier kan åpne, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.
  • Det åpnes for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.
  • Utendørs åpnes det for arrangementer for 50 personer, med faste tilviste plasser, eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.
  • Fritidsklubbene åpner for inntil 20 personer om gangen.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Gamal, vil etterpå gå gjennom detaljene for trening, kultur og arrangementer, og for de strenge reglene som gjelder for disse aktivitetene.

Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo som har vart helt fra starten av november.

Det er mulig fordi smitten har gått ned jevnt og trutt siden det historiske toppnivået i midten av mars. Antallet innlagte på sykehusene i Oslo og på Ahus har gått kraftig ned.

Vaksinedekningen begynner å bli veldig god i de eldre aldersgruppene, og veldig mange av dem som er i risikogruppene er nå beskyttet.

I tråd med de nye nasjonale rådene, endrer vi reglene for private sammenkomster i Oslo, fra og med i dag.

Det er fremdeles forbudt å være samlet mer enn 10 personer i private hjem i Oslo. Men personer som er beskyttet mot Covid 19, det betyr personer som har fullvaksinert, har fått første dose for minst tre uker siden eller har hatt Covid 19 de siste 6 månedene, regnes ikke med blant de ti personene.

Det må fremdeles være mulig å holde minst en meters avstand mellom alle gjester, som jo vil begrense størrelsen på sosiale samlinger for de aller fleste.

Gjenåpningsplanen for Oslo skal gi mest mulig forutsigbarhet i en veldig uforutsigbar situasjon. Byrådets mål har hele veien vært at når vi åpner skal det være for godt. Men kan jeg i dag garantere at vi ikke igjen må innføre strengere tiltak?

Nei, det kan jeg dessverre ikke. Vi har hatt flere runder med lave smittetall i Oslo. Vi har i flere runder vært klare til å starte gjenåpningen. Så har spillereglene blitt endret. Nå sist av den importerte, britiske mutanten.

Husk dette: vi gikk fra 400 i smittede i uka i starten av februar, til 2500 smittede i uka i midten av mars. Vi har sett mange ganger at situasjonen kan snu svært fort.

Vi må tilpasse våre planer til situasjonen her og nå. Derfor valgte vi i første omgang å dele opp trinn to. Vi kan også måtte justere på gjenåpningsplanen ut fra utviklingen framover.

Byrådets viktigste rolle i koronahåndteringen er å ta et helhetlig ansvar for situasjonen i Oslo. Vi må både vurdere helsefaglige råd og de negative konsekvensene av tiltakene. Da må vi hele tiden veie ulike hensyn og ulike råd opp mot hverandre.

Nå har vi konkludert med at det er mulig med et stort steg i gjenåpningen. Men med gjenåpning kommer det ansvar.

Alle som nå kan starte planleggingen av gjenåpning neste uke – om det er treningssenter, restauranter, innendørs trening for barn eller andre ting – har stort ansvar for å sikre trygg drift og at alle regler følges. Alle som skal bruke tilbudene som åpner har også et stort personlig ansvar for å følge de retningslinjene som gjelder for hver enkelt aktivitet.

Jeg har stor tiltro til at både næringsdrivende, foreninger og oslofolk skal fortsette å ta stort ansvar. For å sikre at alle får noen dager på å forberede seg, har vi altså satt datoen for trinn to av gjenåpningen til onsdag 26. mai.

I dag er en gledens dag for mange. Så er det nok også noen som er skuffet. Blant annet breddeidretten for voksne vil i stor grad fortsatt være stengt ned. Her er det i stor grad nasjonale regler som legger føringer.

Vi viderefører en gradvis og kontrollert gjenåpning. Det betyr at det for all aktivitet er strenge begrensninger på antall, avstand og smittevernregler.

Noe av det viktigste framover blir å unngå for rask økning i mobilitet. Derfor kan vi ikke åpne alt vi ønsker samtidig. Derfor er det helt sikkert også mulig å se inkonsekvenser mellom hva som åpnes og hva som holde stengt. Det er dessverre nødvendig for å holde veksten i mobiliteten under kontroll.

Til nå har vi klart å åpne opp, uten at smitten har steget. Det henger tett sammen med at vi har unngått for rask økning i mobilitet.

Det er satt 315 000 vaksinedoser i Oslo. Blant risikogruppene begynner vaksinedekningen å bli veldig god. Blant de yngre aldersgruppene, som er mest sosiale, er vaksinedekningen veldig lav. Det er en av grunnene til at vi fortsatt må åpne gradvis, kontrollert og forsiktig.

Men, det er nok også dem som kan bli litt engstelige av dette, og som kan være bekymret for om vi åpner for mye.

Det synes jeg vi skal ha stor forståelse for. Mange er redde for å bli smittet, også blant dem som ikke har blitt vaksinert. Folk skal tilbake på jobb, i for eksempel serveringsbransjen, og kan være bekymret for at de nå skal være rundt mange mennesker.

Nå er det veldig viktig at vi fortsetter å ta hensyn, at vi fortsetter å holde avstand og at vi respekterer de reglene som gjelder der vi er.

Kjære oslofolk.

Vi har vært gjennom en skikkelig tøff periode. Jeg tror alle som bor i denne byen har hatt tunge stunder det siste året, der man har merket at det monotone koronalivet har vært strevsomt.

Oslofolk som har reist til andre deler av landet forteller om et ganske annet smittevernregime enn vi har vent oss til her i byen.

Det kan ikke være noen tvil om at Oslo og oslofolk har tatt stort nasjonalt ansvar. Den innsatsen som er lagt ned her i byen har bidratt sterkt til at vi har beholdt kontroll i hele landet.

Oslo har klart å slå ned smitten igjen og igjen. I denne siste bølgen har vi slått ned smitten fra det høyeste nivået noensinne. Belønningen får vi nå, og vi kan fortsette på den gradvise og kontrollerte gjenåpning. Alt tyder på at vi nå ser slutten på den unntakstilstanden vi har levd under det siste året her i byen. Så må vi leve med at usikkerheten og uforutsigbarheten fremdeles er der, selv om den blir mindre for hver vaksinedose som settes.

For to timer siden offentliggjorde regjeringen at de går til trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen.

Noen av disse lettelsene vil også gjelde i Oslo. For eksempel vil kravet om matservering ved skjenking bortfalle fra 27. mai. Postnord-ligaen i fotball får komme i gang med treningskamper.

Det kommer lettelser for universiteter og høgskoler i Oslo, som stort sett har vært styrt av nasjonale regler.

Så vil det være flere av de nasjonale lettelsene som foreløpig ikke innføres i Oslo. Vi åpner for eksempel ikke for skjenking til 24.00 nå, og vi har egne begrensninger for arrangementer.

De oppdaterte og gjeldene reglene for Oslo, vil du alltid finne på oslo.kommune.no.

Nå skal næringsbyråd Victoria Marie Evensen orientere om retningslinjene og smittevernreglene som gjelder for servering og skjenking, før byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Gamal skal orientere om reglene som gjelder for kultur, idrett og frivillighet.

Vær så god, Victoria.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)