20. januar 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 20. januar 2021:

Velkommen til årets første pressetreff her i Oslo rådhus.

Selv om vi lever i en tid preget av polarisering og konflikt, var det på slutten av fjoråret unison enighet om i alle fall én ting: at 2020 var det godt å bli ferdig med.

Vi håpet alle på at 2021 skulle bli noe helt annet. At vi kunne få en håpefull start på året, og at vi i takt med økende vaksinering og synkende smittetall kunne gå lysere tider i møte.

Men vi visste at jul og nyttår mest sannsynlig ville føre til økt smitte. Vi har for lengst erfart at flere reiser og sosiale samlinger er det beste viruset veit. Vi har lenge visst at kontrollen med importsmitte ikke har vært god nok.

For koronaviruset er livet enkelt. Det smitter så mange det kan. Viruset bryr seg ikke om at vi har feiret nyttår, eller at vi er grundig lei.

De siste 14 dagene er rundt 1800 personer registrert smittet i Oslo.

Prisen for økt reising, mer sosialt liv og dårlig kontroll ved grensene er dessverre høyere smittetall.

Mange europeiske land står nå i en svært krevende situasjon, med galopperende smitte og et helsevesen som står i fare for å knele.

Muterte virusvarianter har spredd seg raskt i mange land, og er også påvist i Norge.

Jeg er glad for å kunne si at vi fortsatt har god kontroll i Oslo. Vi ser at tiltakene våre virker. Helsevesenet har fortsatt god kapasitet og god kontroll. For selv om vi nå på nyåret har hatt høye smittetall, har veksten i smitte stoppet opp – og vi ser tendenser til at smitten den siste uka har vært synkende.

Men starten av 2021 har gitt oss et veldig tydelig signal. Vi er langt fra ferdig. Vi står fremdeles i en alvorlig og usikker situasjon. Vi kan ikke ta noen sjanser.

Regjeringen strammet til de nasjonale tiltakene 3. januar. I går ble det lettet på noen av dem.

Samtidig er både regjeringen og nasjonale helsemyndigheter tydelige på at kommunene må gjøre vurderinger basert på den lokale smittesituasjonen.

Den sosiale nedstenginga av Oslo har nå vart i to og en halv måned.

Så lenge smittesituasjonen er som den er kan vi ikke gjøre store lettelser i tiltakene.

Byrådet har derfor bestemt å forlenge den sosiale nedstengingen i to nye uker, fram til 4. februar.

Samtidig kan vi gjøre noen lettelser nå. Da prioriterer vi barn og unge, som vi har gjort gjennom hele pandemien.

Fra og med i morgen klokka 12 gjør byrådet følgende endringer:

  • Vi åpner igjen for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder. Det har vært forbudt de siste to ukene som følge av den nasjonale innstrammingen og den kraftige smitteøkningen etter nyttår.
  • Vi åpner igjen et begrenset tilbud på fritidsklubbene. De gjør en svært viktig jobb for våre unge, og kan igjen samle opptil 20 personer, med strenge smittevernregler.

Utover det så viderefører vi alle tiltakene i den sosiale nedstengingen til 4. februar.

Vi viderefører skjenkestoppen i Oslo.

Stortingets vedtak i går om å avvikle den nasjonale skjenkestoppen rettet seg mot kommuner med lavt smittetrykk. Oslo er blant kommunene i landet med det høyeste smittetrykket.

Etter at det nå åpnes for skjenking i andre deler av landet, skjønner jeg at det blir mer oppmerksomhet om akkurat dette tiltaket også her i byen.

Men, for Oslo ligger følgende linje fast: når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi åpne opp for skjenking må smittetallene ytterligere ned. Det har jeg stor tro på at vi kan få til de kommende ukene.

I samråd med FHI og Helsedirektoratet har vi besluttet å videreføre rødt nivå på videregående og ungdomsskoler nå. Dersom den positive trenden fortsetter vil vi innføre gult nivå på ungdomsskolene i løpet av kort tid. For videregående skole må smitten mer ned før vi kan vurdere å gå til gult nivå.

Så snart det er smittevernfaglig forsvarlig vil vi lette også på andre tiltak. Ingen tiltak skal vare lenger enn nødvendig, eller være strengere enn nødvending.

Som jeg har sagt tidligere: det er egentlig mer krevende å åpne opp enn å stenge ned.

Hvorfor? Fordi vi må være sikre på at befolkningen ikke begynner å leve som normalt selv om noen tiltak lettes. Vi må unngå forvirring og uklarhet om hva som gjelder. Vi må for all del unngå at vi må stenge ned igjen.

Vi står overfor et tydelig dilemma: hvor mye kan vi lette opp, og samtidig beholde kontrollen? Hvor går knekkpunktet, der gjenåpning fører til at smitten øker ukontrollert? Når kan vi åpne for lettelser som fører til mer mobilitet og mer sosial kontakt?

Vi må velge det sikre foran det usikre.

Når vi igjen kan åpne for skjenking, trening og andre ting som betyr mye for mange, da håper jeg at det er for godt.

Men da må vi ha tålmodighet.

Vi må bare akseptere at det er smittesituasjonen som bestemmer.

At det er smittetallene som er sjefen i byen, og smittetallene er oss alle som styrer gjennom handlingene våre.

Å henge med på nasjonale og lokale tiltak – anbefalinger, forbud og påbud – er ikke bare enkelt. Det enkle budskapet til Oslos befolkning fra denne pressekonferansen er: den sosiale nedstengingen fortsetter. Vi må fortsette å møte færrest mulig, holde oss hjemme og være veldig nøye med alle smitteverntiltak.

Forhåpentlig kan vi få presset smitten ned igjen.

Men vi må forberede oss på at det vil være høyere smittetall og strengere tiltak i Oslo enn i resten av landet. Vi lever i Norges eneste virkelige storby, og virus trives aller best i storbyer.

Gjennom hele pandemien har smitten vært høyest der folk bor tettest, hos dem som har jobbene som er mest utsatt for smitte. De store sosiale forskjellene i byen vår ser vi svært tydelig også i smittetallene.

Denne uka har vi sett nedslående bilder fra Oslos serveringsteder. Tanker med øl kjøpt inn til julebordsesongen har gått ut på dato og må gå rett i avløpet. En presset bransje må ta store tap.

Fra Oslo rådhus har vi kommet med nødrop på vegne av en veldig viktig bransje for byen vår. Mange arbeidsplasser er i fare. 35.000 av Oslos innbyggere er helt eller delvis arbeidsledige.

Fra og med mandag denne uka er det nå endelig mulig for bedrifter å søke om kompensasjon på grunn av omsetningstall. Jeg håper at denne ordningen er god nok, og at vi ikke får et ras av konkurser i ukene og månedene som kommer.

Jeg er glad for at opposisjonen på Stortinget denne uka har fattet flere viktige vedtak for å styrke hjelpeordningene for dem som ar hardest økonomisk rammet av pandemien.

Fra Oslo har vi lenge vært helt tydelige: Vi kan ikke plutselig si at kompensasjons- og permitteringsordninger har vart lenge nok, mens samfunnet i stor grad er stengt ned. Ordningene må gjelde så lange som pandemien varer, og de må være tilpasset at ulike bransjer rammes veldig forskjellig. Enten det er luftfart eller uteliv. Ordningene må treffe.

Heldigvis kan vi også se lysglimt. I romjula ble første vaksine satt i Norge.

I løpet av de siste ukene har Oslo fullført vaksineringa på sykehjem og omsorgsboliger. Forrige uke starta vi massevaksinering av befolkninga. Og dere, vi er veldig godt i gang.

Oslo kan sette 110 000 vaksinedoser i uka. Hvis vi får nok vaksiner kan vi raskt vaksinere store deler av befolkningen. Jeg sier igjen: det skal ikke stå på oss!

Dessverre har antallet vaksiner som har kommet til Oslo hittil vært lavt. Vi håper at levering av vaksiner øker på kraftig framover.

Vi i Oslo tar imot det vi får av vaksiner, og jeg er sikker på at det jobbes hardt for å få flere vaksiner inn i landet og ut til kommunene.

Dere, hvis det er noe som kjennetegner denne pandemien så er det usikkerhet. Uforutsigbarhet.

Irland, et land på Norges størrelse, gikk i løpet av to uker fra å være landet i EU med minst smitte, til å bli landet i hele verden med mest smitte i forhold til befolkningen.

De åpnet for mye for fort. I desember lettet de på veldig mange tiltak. Resultatet ble det statsministeren i Irland har kalt en «smittetsunami» og en svært alvorlig situasjon for helsevesenet i landet.

Vi vil for all del unngå en slik situasjon i Oslo. Vi skal få presset smitten ned før vi åpner opp. Vi skal være forsiktige, tålmodige og ha is i magen.

I dag viderefører vi den sosiale nedstengingen i to uker. Men, vi vil allerede til uka vurdere om det kan gjøres noen lettelser, hvis smittesituasjonen tillater det. Å gå til gult nivå i ungdomsskolen vil være blant det første vi vurderer. Det samme med fritidsaktiviteter for ungdom. Deretter vil vi se på andre mulige lettelser.

Nå skal Robert Steen orientere nærmere om smittesituasjon og vaksinering i Oslo. Robert, vær så god.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)