19. juni 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 19. juni 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Sommeren har kommet til hovedstaden.

For mange nærmer det seg nå noen uker med ferie. I dag er det siste skoledag før sommerferien for titusenvis av elever i Osloskolen. For både store og små er nok både varmen og ferien etterlengtet.

Hele Oslo legger bak seg noen måneder vi aldri har sett maken til.

Vi skal selvfølgelig evaluere håndteringen av koronautbruddet.

Det samme skal gjøres på nasjonalt nivå.

Vi skal ikke forskuttere evalueringene, men noen svar har vi allerede.

Det viktigste er at nedstengingen har gitt ønsket resultat:

  • Vi fikk tidlig kontroll over smittespredningen i Oslo
  • Vi fikk begrenset de negative konsekvensene av pandemien i langt større grad enn mange andre land og byer.

Den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av Oslo har vært en krevende manøver – men som vi alle vet, også gjenåpningen har så langt gått bra.

Vi har ikke fått nye og store smitteutbrudd, selv om vi har åpnet opp.

Byen vår begynner å ligne på seg sjøl igjen.

Det er jeg utrolig glad for.

Derfor er vår plan for sommeren å fortsette i samme spor som de siste ukene.

Vi opprettholder det høyeste beredskapsnivået i Oslo kommune, nivå 3, med sentral kriseledelse. De siste månedene har de av kommunens ansatte som kan jobbe hjemmefra gjort det. Andre arbeidsgivere i Oslo har blitt sterkt oppfordret til å gjøre det samme. Vi viderefører anbefalingen om mest mulig hjemmekontor til midten av august.

Da vil vi vurdere situasjonen på nytt.

Jeg har full forståelse for at mange ønsker å komme tilbake på arbeidsplassene. Men fremdeles må smittevernet gå først.

Det er rett og slett ikke plass i kollektivtransporten til at jobbreisene kan gå som normalt. De nasjonale retningslinjene for kollektivtransport setter klare begrensninger. Kravet om minst én meters avstand gjelder overalt – også i kollektivtransporten.

Også på lenger sikt må både kommunen og andre arbeidsgivere i Oslo tenke nytt. Så lenge vi skal leve med koronasmitte kan vi ikke ha stapp fulle busser, trikker, t-baner og båter hver dag.

Oslo-folk kan være trygge på at byrådet og Oslo kommune overvåker bybildet og smittesituasjonen dag for dag. Vi setter inn de tiltakene som eventuelt måtte være nødvendig.

Uavhengig av kommunens tiltak, er det aller viktigste hva hver og en av oss gjør: fortsetter å holde avstand, vasker hender, holder seg hjemme hvis man er syk. Tester seg hvis man mistenker smitte.

Selv om det er lite smitte, er det fremdeles spredning av sykdommen i byen vår. Én syk person som ikke følger reglene, kan smitte svært mange andre.

66 mennesker har dødd i Oslo.

Selv om vi opprettholder et høyt beredskapsnivå – og innstendig ber befolkningen følge smittevernreglene – mener vi det er riktig å fortsette med en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo.

I tråd med dette har byrådet i dag besluttet å gjøre endringer i skjenkereglene i Oslo. Etter at vi opphevet skjenkestoppen, har vi hatt skjenketid til klokka 23.30 og åpningstid til midnatt. Dagens beslutning er at vi nå vil gå tilbake til ordinære skjenke- og åpningstider.

Dette vil gjelde fra og med mandag.

Serveringsbransjen får noen dager til å forberede seg på, og vi sikrer like konkurransevilkår mellom stedene.

At flere medarbeidere kan komme tilbake på jobb er viktig. Vi kan med dette få arbeidsledigheten i Oslo ytterligere ned.

Serveringsbransjen fortjener skryt for å ha håndtert gjenåpningen av utelivet på en god og ansvarlig måte.

Jeg forventer at både bransjen og gjester fortsetter å være ansvarlige når åpningstiden nå utvides.

La en ting være klinkende klart: Vi kommer til å følge nøye med! Skjenkestedene kan forvente å få besøk av våre kontrollanter. Hvis folk oppdager at smittevernreglene brytes på et serveringsted bør de melde fra gjennom vår tipstelefon.

Vi vil ikke nøle med å stenge enkeltsteder som ikke følger reglene.

Den kontrollerte og gradvise gjenåpningen av byen fortsetter på andre områder også. Oslo kommunes museer, som Munchmuseet og Vigelandsmuseet, har åpnet igjen. I går åpnet vi Deichman i Bjørvika, Oslos nye hovedbibliotek. Vi har allerede åpnet våre lokalbibliotek rundt om i byen. Oslo kommunes eget teater, Oslo Nye Teater, har begynt å spille forestillinger.

Idrettsanleggene våre har åpnet for organisert aktivitet. Frognerbadet har åpnet denne uka med mulighet til å bade i tidsbolker. Vi åpner også flere av lokalbadene våre.

Samtidig som vi åpner opp, må vi bevege oss og forholde oss til hverandre på en annen måte enn før.

Foran sommeren har vi derfor oppdatert byvettreglene for Oslo. Vi vil nå kjøre ut en kampanje som skal hjelpe Oslo til å følge disse viktige huskereglene gjennom sommeren:

  • Bruk hele byen
  • Oppsøk steder uten trengsel – det er ingen skam å snu
  • Hold minst en meters avstand til andre
  • Vask hendene godt og ofte
  • Hold deg hjemme hvis du er forkjølet
  • Tenk på at du også kan smitte de du bor sammen med
  • Kontakt fastlege eller ring koronatelefonen ved symptomer på forkjølelse

Gjør det for Oslo!

Denne informasjonen vil vi spre i mange ulike kanaler gjennom sommeren.

Dette handler om hele grunnlaget for at vi kan fortsette en gradvis og kontrollert gjenåpning: nemlig at hver og en av oss tar ansvar – og forholder oss til reglene.

At folk vil være ute å nyte det fine været har jeg full forståelse for. Samtidig er jeg bekymret for store ansamlinger på mange badesteder.

Vi vil ha økt oppmerksomhet rettet mot dette gjennom sommeren. Vi får løpende oversikter over hvordan folk beveger seg i byen og over ansamlinger av folk.

Ansatte i kommunen og vektere som arbeider i byrommene, i marka eller på øyene deltar i rapportering i vårt TRIO-system. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å vurdere tiltak i områder med trengsel.

Kollektivtransporten i Oslo står for rundt halvparten av alle kollektivreiser i hele Norge. Vi har et kollektivsystem i verdensklasse, og våre busser, t-baner, trikker og båter er helt nødvendig for folk skal komme seg på jobb, på skole og til fritidsaktiviteter. Dessverre kan kollektivtransporten også være en kilde til smittespredning. Vi ser at gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende. Samtidig gjør smitteverntiltakene at kapasiteten er begrenset. Vi får nå daglige meldinger om trengsel i kollektivtransporten.

Her må jeg gjenta en innstendig oppfordring: unngå kollektivreiser som ikke er helt nødvendig.

Vi har mange badeplasser som de fleste av oss kan gå eller sykle til. For de aller fleste er en gåtur, sykkeltur eller en tur med elektrisk sparkesykkel en fin måte å komme seg rundt i byen på, særlig i ferien. Mest mulig av plassen i kollektivtransporten bør holdes av til de som er avhengig av buss, trikk, bane eller båt for å komme seg på jobb, og som ikke har mulighet til å sykle eller gå.

Denne sommeren setter byrådet i gang tusenvis av aktiviteter for barn og unge rundt om i byen vår. I en krevede økonomisk situasjon, er jeg glad for at vi har kunnet sette av 81 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for barn og unge. Pengene skal gå til sommeraktiviteter og ulike ferietilbud til barn og unge i alle aldre – ikke minst fortsetter vi vår kraftfulle satsing på sommerjobber. I sommer vil mange ungdom ha sin første jobb og tjene sine første kroner. Vi er i ferd med å skape en helt ny kultur for arbeid om sommeren for ungdom.

Det er jeg stolt av.

Hvordan man tjener sin første hundrelapp, har mye å si. Sommerjobber, og arbeid generelt, er viktig for å forebygge kriminalitet og utenforskap.

Mange barn og unge i Oslo får i tillegg til sommerjobber tilbud om sommeraktiviteter på sin nærskole. I løpet av sommeren vil 80 idrettsforeninger arrangere over 500 uker med idrettsaktiviteter for over 20.000 barn. I budsjettavtalen mellom byrådspartiene og Rødt, som ble inngått i går, styrkes en del av disse satsingene ytterligere.

Det er jeg glad for.

Mer alvorlig: Vi er i ferd med å gå fra en helsekrise til en økonomisk krise med rekordhøy arbeidsledighet. Da skal vi være glade for at vi har et sterkt sikkerhetsnett i Norge, en sterk offentlig velferd. NAV-kontorene i Oslo kommune har siden midten av mars gjort en ekstraordinær innsats.
På tre måneder har vi betalt ut over 2,2 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon for permitterte til over 80 000 personer i Oslo.

Mange av de som er ledige har fått tilbud om utdanning og kompetanseheving. Selv om antallet arbeidsledige nå er på vei ned, er Oslo fremdeles det fylket med høyest andel arbeidsledige. Jeg forventer at arbeidsledigheten vil fortsette å gå ned i månedene framover. Men jeg forventer også at arbeidsledigheten ikke vil komme tilbake til samme lave nivå som før koronautbruddet. Jeg er spesielt bekymra for dette fordi regjeringa ikke har vært villig til å utvide permitteringsperioden til fra 26 til 52 uker. Det kan bety at svært mange som i dag er permitterte blir arbeidsledige når permitteringsperioden er over i september. Det er med andre ord en fare for at arbeidsledigheten kan bite seg fast på et varig høyt nivå.

Jeg kan love: Byrådet skal gjøre alt det vi kan for å få ned arbeidsledigheten og få flest mulig ut i jobb raskest mulig.

Forrige uke gjorde jeg endringer i byrådet som en direkte følge av koronautbruddet. Endringene bestod blant annet i at Rina Mariann Hansen ble utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Hun får oppgaven med å etablere en ny byrådsavdeling for å løse en av de aller viktigste oppgavene nå – nemlig arbeid for hele Oslo.

La meg til slutt understreke følgende: Ingenting er bedre enn sommeren i Oslo.

Selv om vi fremdeles må leve med koronautbruddet, er vi så heldige at vi gjør det i verdens aller beste by.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)