17. februar 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 17. februar 2021:

Velkommen til pressetreff i Oslo rådhus.

Til neste uke er det vinterferie i Oslo. For ett år siden var vinterferien starten på pandemien i Oslo. Viruset kom hjem til Oslo fra Alpene, og har siden spredd seg i byen vår.

Etter at smitten har gått ned i Oslo siden den andre uka i januar, var det forrige uke for første gang i år en økning i smittetallene igjen. Trenden har fortsatt denne uka. I går var det registrert 98 smittede i Oslo, mens hittil i dag er det allerede registrert 47 smittede.

Selv med svært strenge tiltak, og koordinerte tiltak i hele Oslo-regionen, står vi altså i en situasjon der smitten stiger. Vi har lokale utbrudd i flere bydeler. Blant annet er Norges største barnehage, Margarinfabrikken i Bydel Sagene, nå stengt på grunn av smitteutbrudd og funn av muterte varianter av viruset.

Samtidig ser vi flere lyspunkter. Det er 19 dager siden sist tilfelle av nysmitte på våre sykehjem. I aldersgruppen over 85 er det knapt registrert smitte på flere uker. Vaksineringa er allerede i ferd med å beskytte de aller mest utsatte blant oss. Kapasiteten på sykehusene fortsetter å være god.

I noen av bydelene som har hatt mest smitte gjennom hele pandemien, har vi hatt en ekstremt positiv utvikling i det siste. For eksempel har smitten stupt i Bydel Stovner. Der har vi gått fra 115 smittede i årets første uke, til kun 25 smittede i forrige uke.

Her er det gjort en enorm innsats. Et intenst, målrettet arbeid fra bydelen, med bruk av lokale koronaverter, oppsøkende informasjonsarbeid og utdeling av munnbind og håndsprit. Mange ressurser finner hverandre og jobber godt sammen – frivillige organisasjoner, bydelene og ressurser sentralt i kommunen.

På Haugenstua er det banket på nær alle dører. Jeg er så uendelig takknemlig og imponert. Er det noen som fremdeles tror at folk i Groruddalen ikke tar ansvar i møte med pandemien? Tro om igjen!

I møte med de nye variantene av viruset har Oslo kommune ytterligere intensivert arbeidet med testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Vi har over 20 teststasjoner, flere av dem er mobile stasjoner som plasseres i områder med størst smittetrykk. Familiemedlemmer til nærkontakter blir satt i avklaringskarantene i påvente av negativ test. Vi bruker enorme ressurser på å slå ned alle lokale utbrudd, og innsatsen gir gode resultater.

I går offentliggjorde regjeringen at de avslutter ringsystemet på Østlandet. Det er jeg glad for. Fra Oslo kommune er vi klare til å bestemme våre egne tiltak, slik vi har gjort gjennom hele 2020.

At regjeringen fjernet de statlige tiltakene i østlandsområdet betyr, blant annet, at studenter i Oslo fra og med i morgen kan dra på lesesaler og bibliotek på sine universiteter og høgskoler. Det kommer til å føre til økt mobilitet og mer kontakt, men er samtidig viktig for en gruppe som er rammet hardt av tiltakene.

Når regjeringen fjerner sine tiltak, ser vi også at det nå åpnes opp raskt i kommunene rundt oss. I de fleste av våre nabokommuner åpnes nå kjøpesenter, skjenking og treningssenter. I Oslo har vi hatt skjenkestopp og stengte treningssenter i over tre måneder, og vi har sagt at gjenåpningen ikke kan skje fra en dag til en annen – den må være gradvis og kontrollert.

Det er ingen tvil: dette er en krevende situasjon.

På den ene siden ser vi at smitten stiger, og de faglige rådene vi får, fra både nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagmiljøer, er at det er helt nødvendig med fortsatt strenge tiltak. Når smitten stiger, selv med svært strenge tiltak, er det grunn til bekymring.

På den andre siden er vi fullt klar over den tunge byrden oslofolk bærer. Vi er bekymret for den psykiske helse til folk i Oslo. Vi ser at flere og flere sliter. Vi ser at tiltaksbyrden går hardt utover barn og unge, idretten, kulturlivet, arbeidsplasser og bedrifter.

Vi ser at når det åpnes opp i våre nabokommuner forventer mange at vi også skal åpne opp i Oslo.

Byrådets oppgave er å balansere disse hensynene. Vi må gjøre en helhetlig vurdering, basert på faglige råd og lokal kunnskap. Vi kan ikke utelukkende legge vekt på smittevernhensyn, like lite som vi utelukkende kan legge vekt på de negative konsekvensene av tiltak. Som vi alle vet, åpner vi for mye for fort vil konsekvensene bli veldig alvorlige.

I denne situasjonen har byrådet i dag bestemt at vi fortsetter den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av Oslo. Vi tar noen nye steg ut av den sosiale nedstengingen vi har hatt i over tre måneder. Samtidig må vi må holde igjen på flere områder på grunn av den økte smitten. Forhåpentligvis kan vi snart se synkende smitte igjen, og få muligheten til å åpne opp mer.

Fra denne uka gikk de videregående skolene i Oslo til gult nivå. Det har enorm betydning for ungdommer som i stor grad har hatt digital undervisning siden starten av november.

Fra og med i morgen:

  • Gjenåpner vi for trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom til og med 19 år, utendørs og innendørs. Fram til nå har ungdom i videregående skole-alder kun hatt mulighet til å delta på fritidsaktiviteter utendørs. Nå kan de altså både gå på skolen og delta i trening og organiserte fritidsaktiviteter. Det er et enormt fremskritt og gjør at de fleste tilbudene overfor barn og unge er åpne igjen.

Men samtidig vil jeg på det sterkeste oppfordre ungdom og foreldre til å fortsette å følge alle regler. Fortsette å være veldig nøye med smittevernet. Åpne skoler og fritidsaktiviteter fører med seg økt mobilitet og mer kontakt, men vi kan forhåpentligvis unngå at det fører til mer smitte.

Som en del av den statlige lettelsen av tiltak, kan lesesaler og bibliotek på universiteter og høgskoler gjenåpne.

  • Dermed kan vi begynne på gjenåpninger i resten av samfunnet. Det gjør vi gradvis og kontrollert – og vi starter med aktivitet og idrett utendørs for voksne. Så lenge man kan holde minst 1 meters avstand, kan voksne delta i organisert trening ute i grupper på maks 10 personer. Det kan være i regi av treningssenter, i regi av idrettslag eller andre. Dette er en forsiktig start for treningssentre og idrettslag på veien mot full gjenåpning.

Når vi åpner på noen områder, må vi holde igjen på andre.

  • Vi beholder begrensningene som gjelder for kjøpesenter. Det betyr at serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesenter med unntak kan holde åpent, mens andre typer butikker på kjøpesenter må holde stengt. Vi tar sikte på at kjøpesentrene kan gjenåpne i løpet av de neste ukene, men må ha noe mer tid til å se an situasjonen og smitteutviklingen.
  • I tillegg viderefører vi alle de andre tiltakene som har gjeldt i Oslo siden november. Det betyr, blant annet, fortsatt skjenkestopp, fortsatt stengte treningssenter og forbud mot alle arrangementer.

Dette gjelder to uker framover. Vi vil ta en ny vurdering i løpet av de neste to ukene.

Når regjeringen skal revidere sin vaksinasjonsstrategi håper jeg virkelig de vektlegger byrden som oslofolk har levd under i lang tid nå. Vi må huske på følgende: et av de viktigste argumentene for strenge tiltak har hele tiden vært at vi må skåne de mest utsatte gruppene.

Da må vi som samfunn beskytte dem som er aller mest utsatt, på grunn av alder, men også på grunn av bosted. I dag er det faktisk motsatt: Selv om regjeringa sier at vaksinen er flatt fordelt mellom kommunene, er det kommunene med minst smittefare som nå har vaksinert en størst andel av befolkninga. Det er ikke rettferdig og det er ikke forholdsmessig.

Når vi åpner kontrollert og forsiktig, med kun noen få lettelser om gangen, kan vi beholde kontrollen. Vi bereder grunnen for nye lettelser. Vi prioriterer barn og unge, og vil videre særlig prioritere aktivitet og trening.

Forutsetningen for at vi kan gjenåpne er at alle å følge de enkle smittevernrådene. Møt færrest mulig, hold avstand, test deg og hold deg hjemme hvis du har symptomer. Når mange oslofolk neste uke reiser på vinterferie er det veldig, veldig viktig å fortsette med disse enkle reglene.

Slik kan vi fortsette å åpne opp. Fortsette å gå mot vår og lysere tider med mindre smitte og mindre inngripende tiltak.

Nå vil helsebyråd Robert Steen orientere om status for kampen mot viruset – om vaksinering og ytterligere intensivert arbeid med testing, smittesporing, isolasjon og karantene.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)