16. november 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 16. november 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

I dag har vi flyttet oss til selve Rådhussalen, for å sikre at vi kan holde god nok avstand mellom alle som er her.

I høst har byrådet lagt fram tre tiltakspakker for å hindre smittespredning. For en uke siden innførte vi sosial nedstenging i Oslo med de strengeste tiltakene i Oslo siden mars.

Nå gjelder blant annet full skjenkestopp og et totalforbud mot arrangementer. Kultur- og fritidsaktiviteter for voksne er stengt. Vi har innført brede tiltak for å få ned mobilitet og sosial kontakt.

Selv med svært strenge restriksjoner de siste ukene, har smitten fortsatt å stige i Oslo. Forrige uke ble 1197 personer registrert smittet i Oslo. Det er det høyeste antallet som er registrert. På fire uker har vi gått fra litt over 400 smittede på en uke, til nesten 1200.

Vi tester også rekordmange. De siste sju dagene er det i snitt testet over 2500 personer hver dag. Andelen som tester positivt er også høyere enn noen gang – i snitt 6,5 prosent av de testede har fått en positiv test den sist uka.

Det vil ta noe tid før den sosiale nedstengingen av Oslo kan ha effekt på smittetallene. Men hvis folk og virksomheter er nøye med å følge de reglene som gjelder, vil vi få slått ned smitten. Da kan vi igjen åpne mer av samfunnet igjen. Vi har klart det før, og vi skal klare det igjen. Da vi innførte den sosiale nedstengingen av Oslo, skjermet vi i all hovedsak barn og unge. Det vil vi fortsette å gjøre i så stor grad som mulig.

Vi vil gjøre det vi kan for å holde skoler og barnehager åpne, og for at tjenester for barn og unge kan opprettholde sitt tilbud.

Men, dessverre ser vi at smitten øker mye blant ungdommer. Aldersgruppen mellom 16 og 19 år har nå den høyeste andelen smittede per 100 000 innbyggere.

Unge på ungdomsskole og videregående skole har mye sosial kontakt. De omgås mange på skolen. Vi ser at det er mange skoler i Oslo som har smitte blant både ansatte og elever. Et betydelig antall elever og lærere er i karantene.

Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer, mens resten av samfunnet er stengt ned. Ungdom bor stort sett hjemme sammen med foreldre og søsken. Det aller meste av smitte skjer nettopp i hjemmet.

Det er for tidlig å se effektene av den sosiale nedstengingen vi innførte for en uke siden, men vi må justere den allerede nå. Det gjør vi på bakgrunn av klare råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Byrådet har i dag vedtatt en utvidelse av den sosiale nedstengingen, med ytterligere tiltak spesielt rettet mot ungdom. Tiltakene vi innfører i dag vil i første omgang vare i to uker, før vi vil gjøre en ny vurdering.

Vi innfører fra og med i morgen rødt smittevernnivå i ungdomsskolene i Oslo. I de videregående skole er rødt nivå allerede innført. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen vil orientere nærmere om situasjonen i Osloskolen, og hva som nå gjøres for å holde både lærere og elever trygge.

Vi innfører et forbud mot all innendørs fritidsaktiviteter for unge fra 13 år, altså de som går på ungdomsskole eller er eldre. Det blir forbudt med innendørs kulturaktiviteter som kor, korps og teater. Det samme gjelder møter i organisasjoner og andre aktiviteter for ungdom.

Vi stenger fritidsklubbene i Oslo for ordinær virksomhet. Vi stenger kulturskolen for barn og unge i ungdomsskolealder eller eldre.

Treninger i håndball, turn, ishockey, volleyball og lignende må opphøre fra og med i morgen. Allerede gjelder det et forbud mot konkurranser, kamper og cuper i barne- og ungdomsidretten. Nå skjerper vi altså forbudet til også å gjelde innendørs trening.

Forbudene vil ikke gjelde barn i barneskolealder, eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år. Her vil de nasjonale definisjonene av toppidrett være styrende.

Samtidig anbefaler vi alle som organiserer idrett eller fritidsaktiviteter utendørs, og dem som organiserer aktiviteter for de mindre barna, om å være så nøye som mulig med smittevernet. Holde avstand der det er mulig og trene i mindre grupper.

Vi vet at dette er en tøff beskjed for mange barn og unge. At fritidsaktiviteter spiller en veldig viktig rolle i mange unges liv. At koronatiden nå kan bli enda vanskeligere for mange. At barn og unge som har det vanskelig kan miste arenaer som er viktige for dem.

Dette handler om å unngå full nedstenging. Akkurat nå peker smittepila rett til værs. Det kan fort gå fra vondt til verre. I mange europeiske land har smitten eksplodert.

Hvis vi ikke får snudd denne utviklingen, kan vi havne i en situasjon der vi må stenge alt og begrense folks mulighet til å bevege seg enda mer.

Tiltakene som varsles i dag retter seg mot ungdommer. Betyr det at ungdommene er noe mer skyld i smittespredningen enn andre?

Nei, på ingen måte. Som jeg har sagt mange ganger: vi er alle like skyldige og uskyldige i at smitten sprer seg i samfunnet vårt.

Gjennom pandemien har mange grupper fått pekefingeren rettet mot seg. Folk har vært irritert på andre som ikke tar smittevernet nok på alvor – som går for tett, sitter for tett, reiser for mye, håndhilser eller klemmer.

Jeg har vært veldig klar på at vi alle har et personlig ansvar for å bidra til å bremse smittespredningen. Men, det blir meningsløst å gi enkeltgrupper i Norge skylda for at et virus har spredd seg i hele verden fra et marked i Wuhan.

Vi trenger målrettede og effektive tiltak når smitten stiger i enkeltgrupper, om det er blant ungdommer på vestkanten, arbeidere fra Polen eller blant innvandrergrupper i Groruddalen. Samtidig må vi være glassklare på at ingen enkeltgrupper skal stigmatiseres eller henges ut. Vi skulle gjerne skånet fritidsaktivitetene for barn og unge fra nedstenging. Med dagens smittesituasjon er det dessverre ikke mulig. Vi må nå ha brede og strenge tiltak som gjør at det blir minst mulig sosial kontakt. Derfor viderefører vi alle tiltakene i den strenge tiltakspakka i Oslo. Rundt 1. desember vil vi ta en ny vurdering av tiltakene som gjelder nå, og bestemme hvilke tiltak som vil gjelde fram mot jul.

Så må vi huske på noe av det viktigste akkurat nå: selv om vi må holde avstand og begrense sosial kontakt, så kan vi fortsatt ringe hverandre. Vi kan gå tur med en venn og holde avstand. Vi må fortsette å ta vare på hverandre.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen vil nå orientere nærmere om tiltakene og om situasjonen i Osloskolen.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)