15. mars 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 15. mars 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Forrige uke ble 1960 oslofolk registrert smittet av koronaviruset. Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida.

Antall som tester seg er høyere enn noensinne – bare forrige uke testet over 50 000 personer seg for koronavirus i Oslo. Hittil i år har over 175 000 testet seg.

Fordi vi tester mer kan vi også spore mer smitte, og stoppe spredning tidligere. Våre smittesporingsteam gjør en enorm innsats, men vi er bekymret for deres kapasitet.

Husk dette: Forutsetningen for at vi skal ha kontroll over denne situasjonen er at hele apparatet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Hvis smitten blir for høy, over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen.

Selv om vi har svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar. Antallet innlagte på sykehus øker raskt. Folkehelseinstituttet beregner at reproduksjonstallet i Oslo nå er på hele 1,5.

Smitten stiger i alle bydeler, men det er stor forskjell i smittetrykk mellom bydelene. Bydelene Stovner, Grorud og Alna har nå et svært høyt smittetrykk, med rundt 1 prosent av befolkningen registrert smittet de siste 14 dagene. Så ser vi at utbrudd skjer over hele byen, og at alle deler av Oslo ligger på et høyt nivå sammenlignet med resten av landet.

Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge.

Den skiller seg fra de tidligere smittebølgene fordi den er drevet av muterte og langt mer smittsomme varianter av viruset.

Det er spesielt den britiske varianten av viruset som dominerer i Oslo. Denne sprer seg mer blant barn og unge, og har vist seg mye vanskeligere å slå ned.

De tiltakene vi har brukt til å slå ned tidligere smittetopper – som vi har klart flere ganger i Oslo – er nå ikke nok til å slå ned smitten.

Vi ser for eksempel at trafikklysmodellen i skolene ikke ser ut til å være tilpasset en situasjon der mutert virus sprer seg lettere mellom barn.

Vi må ha enda strengere tiltak. Vi må unngå at kapasiteten på sykehusene blir sprengt. Vi må sikre at kommunens kapasitet for testing og smittesporing ikke kneler.

Vi står i en svært krevende avveining. Belastningen av tiltakene har vært stor for oslofolk i lang tid. Samtidig må vi få presset smitten ned.

Vi har gjennom helga hatt tett kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vi har fått faglige råd fra dem. Rådene er ikke helt entydige, og vekter ulike hensyn noe forskjellig. Det understreker hvor vanskelig situasjonen er.

Byrådet har i dag besluttet å innføre nye tiltak i Oslo.

Beslutningene har vi fattet på bakgrunn av helsemyndighetenes råd, våre egne fagfolks vurderinger og en grundig vurdering av forholdsmessighet – gitt den smittesituasjonen vi nå er i. Til syvende og sist må vi som kommune ta det ansvaret vi har etter smittvernloven, og gjøre det som må til i en veldig krevende situasjon.

Disse tiltakene kommer på toppen av alle eksisterende tiltak, og vil samlet sett være de mest inngripende tiltakene i Oslo til nå i pandemien.

Men som jeg har sagt tidligere: Vi er villig til å gjøre alt vi kan for å slå ned viruset, vi har gjort det tidligere og vi skal lykkes også denne gangen.

Det er tøft. Det er vanskelig. Det er nødvendig.

Vi innfører et forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt. Den eneste måte å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten.

Vi innfører flere skjerpede tiltak i skolene. Smittetrykket er nå så høyt blant barn og unge at det er helt nødvendig.

  • Vi innfører heldigital undervisning, altså hjemmeskole, for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.
  • Vi stenger alle barnehager og aktivitetsskoler i påskeuka. Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber vil få et tilbud ved behov.
  • Vi innfører hjemmeskole for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Disse bydelene har over tid hatt det høyeste smittetrykket, og det er derfor nødvendig med særlig strenge tiltak her. Vi mener at det nå er nødvendig med enda mer målrettede tiltak i disse bydelene, og innfører derfor for første gang differensierte tiltak på bydelsnivå.
  • Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse.
  • Det kan også være nødvendig å innføre digital undervisning for denne aldersgruppen i andre bydeler, dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Vi viderefører ellers de strenge tiltakene som gjelder i Oslo. Vi tar sikte på at alle skoler kan gjenoppta fysisk undervisning på rødt nivå tirsdag etter påske. Øvrige tiltak gjelder til fredag 9. april.

De siste ukene har det kommet gode og dårlige nyheter om hverandre. Vi har fått veldig positive anslag for hvor mange vaksiner som er på vei, ikke minst vil Oslo fremover få flere vaksiner. Det er vi glade for. Samtidig har det kommet jevnlige tilbakeslag i leveringen av vaksinene. På fredag stoppet vaksineringen i hele landet med AstraZeneca-vaksinen på grunn av meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.

I Oslo har vaksineringen av de eldste gjort at vi får færre dødsfall, og mange av de mest utsatte er vaksinert. Samtidig har vaksineringen foreløpig ikke bidratt til å få ned hverken smittespredning eller sykehusinnleggelser.

I dag kom det forskningsresultater som viser at hele 60 prosent av dem som blir syke, sliter med senvirkninger. Det understreker det store alvoret i denne pandemien, og hvor viktig det er å skåne flest mulig fra å bli smittet. Også yngre folk blir veldig sjuke, blir innlagt på sykehus og må leve med langvarige plager.

Gjennom pandemien har vi hatt mange tiltak som de fleste følger opp og støtter. De aller, aller fleste bruker for eksempel nå munnbind på butikker eller kollektivtransporten. Veldig mange er veldig flinke.

Så har vi en del tiltak som det er større uenighet om og som det er større motstand mot.

Å innføre heldigital undervisning i skolen er et av de mer kontroversielle tiltakene, som mange nok kommer til å være uenig i. Å begrense muligheten for besøk i private hjem så mye som vi gjør nå ville vært helt uaktuelt for kort tid siden.

Men, hvis det er noe denne pandemien har lært oss er det å leve med en ekstrem uforutsigbarhet. Det muterte viruset har forandret spillereglene, og har gjort det nødvendig å gå enda lenger for å stoppe spredningen av denne alvorlige sykdommen.

Denne pandemien fortsetter å gjøre livet til barn, unge og voksne vanskelig. Vi vet at dagens tiltak gjør livet enda vanskeligere for mange. Vi vet også at mange allerede følger et veldig strengt regime, og gjør alt de kan for å unngå smitte.

Målet vårt er at vi med disse strenge tiltakene kan presse smitten ned, så vi igjen kan åpne mer opp. Jeg tror de aller fleste i Oslo heller lever med veldig strenge tiltak i en kortere periode enn å ha en usikker situasjon over lang tid. For å holde oslofolk trygge har vi i dag besluttet å gjøre det som trengs for å slå ned smitten.

Hvis alle nå bidrar i et krafttak de neste ukene, følger alle regler og møter færrest mulig, så kan vi sammen slå ned smitten og bidra til å åpne opp samfunnet vårt igjen.

Nå vil helsebyråd Robert Steen orientere nærmere om smittesituasjonen og hva vi gjør innen testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Deretter vil byråd for oppvekt og kunnskap Inga Marte Thorkildsen orientere om situasjonen i skoler og barnehager.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)