14. januar 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

BYDEL BJERKE, 14. januar 2021:

Velkommen til pressetreff her i Bydel Bjerke.

Vi er nederst i Groruddalen, i området av Norge som er hardest ramma av koronaviruset, både når vi teller smittetilfeller og når vi teller arbeidsledige. Groruddalen et riktig og godt sted å markere startskuddet for massevaksineringa av Oslos befolkning.

Alle våre beboere på sykehjem og i omsorgsboliger har nå fått første vaksinedose. Og fra og med i dag er vi i gang med vaksineringa av alle som bor hjemme. Først ut var 85-årige Arne Svein Jul Bakken. Det var stort å overvære.

Dette er i det hele tatt en stor dag for Oslo.

Byrådet la fram vår vaksineplan for tre uker siden. Vi legger lista høyt: Oslo kan vaksinere 110.000 innbyggere i uka, og vi kan vaksinere 7 dager i uka i alle bydeler. I nabobygget for her vi står nå, har en tidligere bilforretning på rekordtid blitt omgjort til et vaksinesenter.

Her i Bydel Bjerke, som i alle bydeler i Oslo, er det gjort en kjempejobb med å få på plass vaksinesentre som ivaretar alle krav til smittevern og logistikk.

I dag er datoen 14. januar. Det er 324 dager siden det første smittetilfellet ble offentlig i Norge. At vi skulle være i gang med massevaksineringa så tidlig i 2021 var det ikke mange som turte å håpe på. På rekordtid har det blitt utvikla, testa, produsert, godkjent og distribuert en vaksine mot en helt ny og svært smittsom sykdom. Vaksinen er et massivt gjennombrudd for internasjonalt samarbeid. Vi har mange å takke for at vi nå kan si at vi er i starten på slutten av koronapandemien.

Byrådets fremste mål har helt siden februar vært å styre byen trygt gjennom pandemien.

Vårt ansvar nå er å fullføre den aller viktigste etappen: Der vaksinen skal inn i kroppen på byens innbyggere og beskytte byen og landet mot viruset.

At våre eldste innbyggere nå gradvis beskyttes er en stor lettelse. Men hvor raskt vi får vaksinert befolkninga avhenger selvfølgelig av hvor mange vaksiner vi får. Det er ikke opp til meg. Det er opp til nasjonale helsemyndigheter, og selvfølgelig EU. Men det er viktig for meg å si: det skal ikke stå på oss. Vi er klare for å sette så mange vaksiner som mulig så raskt som mulig.

Selv om dagen i dag først og fremst er en gledens dag for Oslo, er det fortsatt nok å bekymre seg for. Koronasituasjonen ute i Europa er alarmerende. De siste dagene har det vært opp mot 50 000 smittetilfeller i land som Storbritannia og Tyskland. Flere dager har det vært over 1000 dødsfall i hvert av landene. I London er 1 av 30 smittet av koronaviruset.

Kapasiteten i helsevesenet er snart sprengt. Der handler det nå om liv og død.

Det er ingen grunn til å tro Norge er isolert fra resten av verden. Hvis det er noe denne pandemien har vist oss, så er det hvor avhengig Norge har blitt av importert arbeidskraft. I byggebransjen og i industrien. I fiskerinæringa, akkurat nå med Lofotfiske. Men også i landbruket – som har gått fra å være avhengige av sesongarbeidere til bær- og fruktplukking til nå å være fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft på så godt som alle områder.

Og dere, vi er fremdeles i fasen der mange arbeidsinnvandrere og langdistansependlere kommer tilbake etter juleferie i hjemlandet. Bare de ti første dagene i januar kom 120 fly til Norge fra Polen og Litauen med til sammen 21 000 seter. Samtidig sprer muterte og mer smittsomme varianter av viruset rundt om i verden. Ja, så nært som i Danmark.

Her hjemme har smittetallene – slik vi venta – også steget kraftig i starten av 2021. De siste sju dagene er det registrert over 1000 smittede i Oslo. Det er ukestall som ligger opp mot det høyeste nivået som er registrert hittil i pandemien. Vi ser en seksdobling i smittetilfeller fra utlandet når vi sammenlikner situasjonen før jul med situasjonen etter jul.

Selv om regjeringa nå har lytta til oss og innført strengere krav til tester og karantene, har vi avdekket mange hull i regelverket. I dag kan man – for eksempel – gå rett forbi testsenteret på flyplassen uten å teste seg. Kravet er test innen 24 timer. Men kommunen får ingen beskjed om hvem som har testet seg og ikke. Det er for dårlig, og derfor er jeg glad for at regjeringa i går varsla at de vurderer å droppe hele 24 timers-regelen og heller vil pålegge alle å teste seg på grensa. Jeg er også glad for at regjeringa vil gi politiet mulighet til å gå bøter for de som ikke tester seg. Dette handler om ikke å ta noen sjanser. Om å gjøre det lettest mulig å fange opp og følge opp smitte som kommer fra utlandet.

I dag kom det tall fra Arbeidstilsynet som understreker hvor alvorlig situasjonen er: de har funnet brudd på smittevernreglene ved hver tredje bedrift de har kontrollert.

Oslos innbyggere veit hva prisen for ikke å ta kontroll på importsmitten er: Den sosiale nedstenginga av Oslo har vart siden starten av november.

De strenge tiltakene har store konsekvenser for folks hverdag, for verdiskapinga og arbeidsplassene våre.

Forrige uke besluttet byrådet å videreføre den sosiale nedstenginga til 21. januar. I løpet av neste uke vil vi offentliggjøre hvilke tiltak som gjelder etter denne datoen. Forhåpentlig vil de strenge tiltakene som gjelder nå føre til at vi holder kontrollen på smittespredningen, og at vi etter hvert får en nedgang i smitte.

Vi er i en kritisk fase av pandemien og så lenge situasjonen er som den er ute i Europa, bør folk heller innstille seg på fortsatt strenge tiltak enn det motsatte.

I mellomtiden gleder vi oss over at stadig flere blir vaksinert.

Nå vil Robert Steen orientere om vaksineplanene for Oslo. Robert, vær så god.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)