14. april 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 14. april 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo Rådhus.

I ukene før påske hadde vi de høyeste smittetallene noensinne i Oslo. På det meste var det rundt 2500 smittede på en uke.

Heldigvis har tallene gått ned de siste to ukene, fra et veldig høyt nivå, men det er ingen tvil om at smittesituasjonen fremdeles er alvorlig.

Ikke minst: vi har så mange som 150 pasienter i Oslo og på Ahus som er innlagt med Covid 19. Det er nært det høyeste antallet innleggelser gjennom hele pandemien.

Da NRK nylig besøkte intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus var beskjeden derfra veldig tydelig: ikke slipp opp for tidlig.

Forrige uke ble det registrert over 1500 smittede i Oslo. Selv med tydelig nedgang, er det blant de høyeste tallene vi har hatt så langt i pandemien.

Selv om smittetallene er høye, bør vi likevel glede oss over denne nedgangen. Det ser ut til at Oslo har klart å slå ned også den tredje smittebølgen. Selv når 90 prosent av smitten i Oslo er av den mer smittsomme, britiske varianten av viruset har vi sammen klart å få smittetallet ned.

Enda en gang har Oslo tatt nasjonalt ansvar. Det er ingen grunn til å tvile på oslofolks evne og vilje til å gjøre det som trengs.

Dere, vi håper at smittetopper og smittebølger er noe som snart ligger bak oss.

Nå er målet, og håpet, at vi aldri skal komme tilbake til et så høyt smittenivå igjen.

Det kommer til å kreve mye av oss alle.

Vi må holde igjen når vi ønsker å åpne opp. Vi må beholde de gode vanene, selv når vi lengter etter å leve som normalt. Vi må fortsette kampen mot viruset, selv når flere av våre nære og kjære er vaksinert.

Oslo kan ikke, og skal ikke, snuble på oppløpet.

Vi skal ikke ta noen sjanser. Vi skal stå dette løpet ut.

I går annonserte regjeringen mange lettelser i de nasjonale tiltakene. Disse lettelsene gjelder ikke i Oslo.

Det er for høyt smittetrykk og for mange innlagte her i byen til at det er mulig.

I likhet med flere andre regioner og kommuner i Norge, må vi ha strengere lokale regler i Oslo, slik vi har hatt gjennom stort sett hele pandemien.

Som statsministeren også var veldig tydelig på i går, er lokale tiltak helt avgjørende for at vi på nasjonalt nivå skal beholde kontrollen.

Rådene vi får fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er også svært tydelige: det er ikke forsvarlig å åpne Oslo nå.

På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen, har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april.

Vi vil presse smittetallene ytterligere ned. Vi vil være så trygge vi kan før vi gjør større lettelser.

Det betyr, blant annet, at det fortsatt er:

 • Anbefalt å holde to meters avstand
 • Forbudt å ha mer enn to gjester i privat hjem.
 • Forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Stengte serveringssteder (med unntak av takeaway) og skjenkeforbud.
 • Stengte butikker, med unntak for blant annet dagligvarebutikker og apotek
 • Stengte treningssentre, teatre og kinoer
 • Forbud mot arrangementer

De strenge tiltakene vi har hatt i Oslo i lang tid, videreføres altså i all hovedsak.

Likevel, nedgangen i smitte viser at Oslo er på rett vei. Derfor er det mulig med noen lettelser for barn og unge:

Fra mandag 19. april skal alle elever i Osloskolen igjen kunne komme tilbake på skolen.

Elevene i ungdomsskolen, videregående skole og i 5.-7. trinn i særlig utsatte bydeler har hatt heldigital skole siden 17. mars.

Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere. Det vil skolebyråd Inga Marte Thorkildsen orientere nærmere om etterpå.

Vi gjør også en justering i reglene for utendørs idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge:

Vi unntar barn til og med ungdomsskolealder fra kravet om å holde minst én meters avstand når det nødvendig for å drive med en utendørs aktivitet. Denne regelen har vært vanskelig å følge for de yngre barna, og har i mange tilfeller gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter.

Gruppestørrelsen på maks 10 personer endres ikke, og alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter må fortsatt kunne holde minst én meters avstand til andre.

Samtidig som vi nå holder på strenge tiltak, forbereder vi byen på den gjenåpningen som på et eller annet tidspunkt ligger foran oss.

Vi vil holde byen så åpen som mulig, og så stengt som nødvendig.

Når vi vurderer lettelser i tiltak, vil vi vurdere smittenivået, antall innleggelser, kapasiteten i helsevesenet, fare for importsmitte og vaksinasjonsgrad. Vi vil selvfølgelig ha tett kontakt med nasjonale helsemyndigheter og legge stor vekt på deres råd.

Når vi vurderer rekkefølgen på hva som kan åpnes, vil vi legge vekt på smitterisiko og på de negative konsekvensene av de ulike tiltakene. De tiltakene som er mest inngripende, som forbudet mot å ha flere enn to besøkende i private hjem, vil vurderes først.

Den vurderingen vil vi gjøre allerede neste uke.

De tiltakene som er minst inngripende, som munnbind og avstandskrav, vil vi vurdere sist.

Samtidig vil vi gjøre det vi kan for at næringsliv, kulturliv og samfunnsliv kan komme i gang så raskt som mulig, og med så små begrensinger som situasjonen tillater.

Jeg har sagt mange ganger det siste året at pandemien er uforutsigbar.

Det så vi igjen i går. Samtidig som regjeringen orienterte om nasjonal gjenåpning, kom nyheten om stopp i distribusjonen av Johnson og Johnson-vaksinen. Situasjonen endrer seg veldig raskt.

Det må vi være forberedt på at også kommer til å skje framover.

Selv om mye er uforutsigbart, er det også mye som nå er forutsigbart og sikkert.

Vi ser at vaksinene virker. Blant de eldste aldersgruppene, der vaksinasjonsgraden er høy, er det svært lite smitte.

Vaksinasjonen av Oslos befolkningen har gått mye raskere de siste ukene. Fra å ligge på rundt 10 000 vaksinedoser i uka, satt vi 24 000 vaksinedoser i forrige uke. Det er jeg veldig, veldig glad for.

Vi ser at det å prioritere de hardest rammede bydelene med flere vaksiner har effekt. De bydelene som har fått prioritert noen flere vaksiner fra andre kommuner med svært lavt smittetrykk, har fått stor effekt av disse vaksinene.

Det hjelper hele landet – og jeg er veldig glad for at så mange rundt i landet viser stor forståelse for den vanskelige situasjonen som Oslo står i.

Regjeringen la i går stor vekt på gjenåpning.

Jeg skjønner godt at mange nå fikk forhåpninger om store lettelser også i Oslo.

Men det er altså en veldig stor del av Norges befolkning som ikke er omfattet av de nasjonale lettelsene. Nær to millioner mennesker bor i Oslo og Viken, som fortsetter med veldig strenge tiltak.

Vi kan jo ikke egentlig snakke om gjenåpning av Norge, uten at det inkluderer en gjenåpning av hovedstaden. Det er jeg sikker på at regjeringen også er enig i.

Hva skal til for at vi skal kunne åpne her i Oslo som i resten av landet? Det er det nok veldig mange som spør seg om i dag.

Skal vi ha en sjanse til å åpne Oslo omtrent likt med resten av landet framover, er vi helt avhengig av et høyere tempo i vaksineringen.

Ekspertutvalget til regjeringen, ledet av Steinar Holden, tar til orde for at langt flere vaksinedoser prioriteres til Oslo og andre hardt rammede områder.

De slår fast at det også vil ha stor positiv effekt for hele landet, og vil gjøre at vi alle sammen raskere får en mulighet til å lette på tiltak.

Så når vi snakker om hastigheten av gjenåpningen av Oslo, er det først og fremst regjeringen som sitter med nøkkelen. Gjenåpningen av hele det norske samfunnet avhenger i stor grad av utviklingen i Oslo.

Vi er klare for å sette alle de vaksinene vi får, og har over tid hatt kapasitet til å sette 110 000 vaksiner i uka. Nå øker vi kapasiteten på vaksinering ytterligere.

Vi har nylig inngått en avtale med Apotekerforeningen, som gjør at Oslo nå vil kunne sette 120 000 vaksiner i uka.

Så kom det altså nedslående nyheter om Johnson og Johnson-vaksinen i går, som også kan ha betydelige konsekvenser for vaksinetempoet i Oslo.

Det vil også ha betydning for diskusjonen om fordeling av vaksiner, slik Steinar Holden også understreker i dag.

Helsebyråd Robert Steen vil si mer om vår forsterkede vaksinekapasitet, og om status for vaksineringen i Oslo.

Det er ingen tvil om at vaksineringen er vår vei ut av pandemien.

Det er heller ingen tvil om at importsmitte er den store trusselen mot alle våre framskritt og alle våre forsøk på å holde pandemien under kontroll.

For en stund tilbake, åpnet regjeringen for, det de kalte «en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell».

Det hørtes fornuftig og forståelig ut.

Men i går ble det kjent at regjeringen vil åpne opp mye mer. Nå skal det åpnes for utenlandsk arbeidskraft som kan gjøre «tapet av verdiskaping og jobber minst mulig».

Statsministeren var veldig tydelig på at dette skulle være en svært snever ordning. Samtidig høres dette ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere til Norge.

Da blir vi i Oslo veldig urolig. Vi tåler rett og slett ikke at det igjen skal åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge, når vi akkurat ser ut til å ha slått ned enda en smittebølge.

Det aller siste vi trenger nå er økt importsmitte. Nå må vi holde fast ved det vi vet fungerer. Fortsatt svært strenge regler for arbeidsinnvandring er en helt nødvending forutsetning for at vi skal kunne åpne Oslo igjen. Jeg håper at regjeringen kan gi klare svar på at denne ordningen er så snever at den ikke skaper økt fare for importsmitte.

Denne uka starter en stor høytid for mange oslofolk, nemlig ramadan.

Som ved påske, jul og andre høytider er vi forberedt på at også ramadan øker risikoen for smittespredning. Vi håper og tror likevel at alle forstår alvoret i situasjonen nå. I nært samarbeid med innvandrerorganisasjoner, trossamfunn og muslimske nettverk sprer vi nå tips, råd og regler for ramadan til vår muslimske befolkning.

Det aller viktigste er:

 • Ikke ha besøk av flere enn to
 • Delta på religiøse samlinger på Internett,
 • Ring noen du er glad i – ikke reis!

Vi vil følge situasjonen nøye framover. Ramadan er en sosial høytid, og derfor har vi lagt vekt på å informere om andre og alternative måter å markere høytiden på.

Kjære oslofolk: dere har gjort en enorm innsats.

Vi har klart å holde smitten nede, med langt færre innlagte og døde enn i mange andre store byer i Europa.

Vi skal ikke gjøre den feilen mange andre land og byer har gjort.

Vi skal ikke åpne opp før:

 • Smitten har gått nok ned
 • Antallet innlagte er lavt nok
 • Vaksinasjonsgraden er høy nok

Hvis vi åpner for tidlig kan det få enorme konsekvenser for liv, helse og arbeidsplasser.

Når vi åpner opp bør det være for godt. Det er styrende for de beslutningene vi har fattet i dag, og for planen for gjenåpningen av Oslo.

Nå vil helsebyråd Robert Steen vil orientere om status for vaksinering og vårt arbeid med testing og smittesporing. Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, vil deretter orientere om oppstart på forsterket rødt nivå i skolene på mandag.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)