11. mars 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 11. mars 2020:

Velkommen.

Vi står i en veldig alvorlig situasjon. Vi står nå i en situasjon som vi i Norge ikke er vant til – en situasjon som vil prege oss over lang tid.

Nå er det på tide med mer drastiske tiltak – nå må vi alle gjøre det vi kan for å bremse spredningen av korona, og gjøre samfunnet vårt i stand til å takle denne utfordringen.

Oslo kommune innfører nå et forbud mot store innendørs arrangementer, og et forbud mot å servere alkohol på utendørs arrangementer. Alle store arrangementer utendørs må ha forhåndsgodkjenning fra kommunen for å kunne avholdes. Vi stenger Oslo Rådhus for besøkende, turister og alle store arrangementer.

Vi hever i dag beredskapsnivået i Oslo til nivå tre. Det betyr blant annet at vi setter sentral kriseledelse i Rådhuset, og innfører en rekke andre tiltak.

Dette gjør vi i dag. De neste dagene kan vi måtte innføre enda kraftigere tiltak. Alt tyder nå på at det norske samfunnet må forberede seg på krevende situasjon over tid.

Denne situasjonen vil sette vårt velferdssamfunn på prøve. Jeg er veldig glad for at vi har et så godt helsevesen og gode sykelønnsordninger. Ikke alle land har et så godt utgangspunkt for å håndtere denne situasjonen som Norge.

I Norge er vi kjent for dugnadsånd. Den trenger vi nå. For å begrense smitte, og gjøre helsevesenet i stand til å møte denne utfordringen over tid, må hver enkelt av oss ta vår del av ansvaret.

Vi må nå jobbe sammen, være kreative og målbevisste. Vi må for all del ikke la oss lamme.

Oslo har over tid jobbet for å forhindre spredning av koronasmitte i byen. Vi har tatt en rekke grep for å forberede våre helsetjenester på det trykket som denne sykdommen skaper. Vi informerer befolkningen og hjelper dem som trenger det.

I en globalisert verden kan sykdommer spre seg raskt over landegrensene. Dette nye viruset setter verden, land og byer på store prøver.

Oslo tar vårt ansvar, og jeg vil takke alle våre ansatte som har gjort en kjempejobb de siste ukene. Et slikt utbrudd som dette krever mye av samfunnet vårt.

  • Det krever at vi tidlig nok tar riktige grep.
  • At vi er i forkant, og ikke venter på at all informasjon og alle scenarioer er kjent før vi handler.
  • At vi ikke skaper frykt, men er realistiske om hvilken trussel vi står overfor.
  • At vi er solidariske, og gjør det vi kan for å skåne dem som er mest i fare.

Vi må følge de rådene som helsemyndighetene gir. Vi må være påpasselige med håndhygiene, holde oss hjemme hvis vi er syke og respektere regler for karantene.

Hva vi gjør som kommune har stor betydning for spredningen av smitte i her byen og i hele landet. Vi må prioritere folkehelse. Vi må tåle at andre hensyn må prioriteres lavere. Derfor tok vi valget om å avlyse publikumsarrangementene, og derfor forsterker vi anbefalingene fra Helsedirektoratet som kom i går med at vi FORBYR arrangementer for over 500 mennesker innendørs i Oslo. Dette kommer på toppen av en rekke tiltak vi har innført de siste ukene.

Og med det gir jeg ordet til (byråd for eldre, helse og innbyggertjenester) Robert Steen som vil redegjøre mer utførlig for disse tiltakene. (Byråd for oppvekst og kunnskap) Inga Marte Thorkildsen skal deretter informere om tiltak i barnehage og skole.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)