11. august 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 11. august 2020:

Velkommen til pressetreff om koronasituasjonen her fra Oslo Rådhus.

Smittetallene har vært stabile i Oslo og Norge i lang tid. I vår og i sommer klarte vi å begrense smitte og spredning og få kontroll over pandemien.

Det skal vi være stolte over.

Men den siste tida har noe skjedd.

Hurtigruten, Moss, Sarpsborg, Askim, Oslo.

Det vi ser er lokale smitteutbrudd som kan spores tilbake til gjenåpningen av samfunnet: til at vi senker skuldrene og begynner å leve mer normalt igjen.

Utenlandsreiser, uteliv, private fester.

Smitteoppblomstringen viser hvor sårbart dette er.

Koronakrisa ikke er over.

Vi mennesker kan fort tenke litt for svart-hvitt. Det har vi sett tydelige tegn på gjennom denne krisa. Folk tenker at enten er noe forbudt, eller så er det fritt fram. Sånn er det ikke. Vi er i en skikkelig gråsone:

 • Det er ikke full krise og det er heller ikke helt trygt.
 • Samfunnet er ikke stengt, men det er heller ikke helt åpent.
 • Vi må få hjulene i gang i igjen, men uten at vi risikerer smitteoppblomstring.
 • Som samfunn, og som ansvarlige politikere, må vi nå hele tiden balansere ulike hensyn.

Jeg tror og håper ikke vi kommer dit at vi må stenge ned igjen.

Men vi må bli mye flinkere til å stå i gråsonen enn vi har vært til nå. Vi må klare å kombinere hverdagsliv og næringsliv med forholdsregler og begrensinger. Nå som vi ser økt smittespredning, må kommunen gjøre mer – og innbyggerne gjøre mer.

I helgen var det mange som ringte koronatelefonen og ikke fikk svar. Det var ikke bra nok. For å møte smitteøkningen kommer byrådet i dag med en lang rekke tiltak. Det viktigste er at vi bygger opp kapasiteten i helsetjenesten tilbake til et nivå som kan møte en økt smitte.

Det handler om å sikre tilstrekkelig kapasitet på koronatelefonen.

Til å teste innbyggere.

Til å spore smitte.

Og til å gi informasjon til Oslos innbyggere.

De grepene vi gjør nå skal sikre at vi er rustet for en uforutsigbar situasjon, der pågangen kan svinge mye:

 • Vi oppretter flere linjer på koronatelefonen og øker bemanningen – og vi innfører et system som sikrer bedre sortering av de som trenger informasjon og de som trenger å testes.
 • Vi innfører mulighet til å bestille testing via Oslo kommunes nettsider – slik at man ikke lenger trenger å ringe.
 • Vi øker testkapasiteten på teststasjonene våre og oppretter drop-in tilbud for testing. Det gjør vi ved å:
  • øke kapasitet på våre fire feberpoliklinikker i Oslo
  • innføre doble skift på testing på testasjonen vår på Aker
  • opprette drop-in testtilbud
  • etablere en teststasjon ved fergeterminalen på Filipstad – spesielt rettet mot passasjerer som ankommer fra kontinentet med Color Line
 • Vi vurderer å opprette ytterligere teststeder i løpet av de neste dagene.
 • Vi oppretter også egne koronapatruljer som kan komme hjem til dem som må testes. Dette er spesielt rettet mot dem som ikke kan komme til teststasjonene selv.
 • Og vi øker antallet medarbeidere som jobber med å spore opp smitte.

Våre ansatte på koronatelefonen, på legevakten og alle andre med ansvar for oppsporing, testing og informasjon har gjort en enorm innsats de siste fem månedene.

Og dere, jeg vet at de er klare til å fortsette å gå på jobb for å trygge Oslo-folks helse.

Vi vil videreføre hjemmekontor som hovedregel for de ansatte i Oslo kommune som har mulighet til det. Vi oppfordrer alle private og offentlige arbeidsgivere til å gjøre det samme.

Det at mange arbeider hjemmefra, er et effektivt og godt tiltak for å hindre at busser, baner og trikker fylles opp. Da reduserer vi også sjansen for smitte.

Vi oppfordrer sterkt arbeidsgivere til å ta ansvar for at færrest mulig av deres ansatte reiser med kollektivtransport. De må ta ansvar for at smittevernreglene følges på arbeidsplassen og i arbeidstiden.

Fleksible arbeidstider, og rullering mellom hvilke ansatte som er på jobb, kan bidra til at flere kan komme på jobb uten at smittesituasjonen blir uakseptabel i kollektivtransporten. Her har mange arbeidsgivere gode erfaringer fra i vår.

En av våre største utfordringer er nettopp kollektivtransporten. Vi viderefører derfor anbefalingen om å unngå bruk av kollektivtransport, så langt det lar seg gjøre. Kapasiteten må i størst mulig grad brukes av dem som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobb eller skole. Flest mulig må gå eller sykle.

Vi avventer nasjonal anbefaling om munnbind i kollektivtransporten som skal komme 14. august. Men vår holdning er i alle fall klar: Vi ønsker sterkt at det kommer en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten. Med en slik anbefaling bør det også være et system som sikrer at alle får lett tilgang til gratis munnbind.

Munnbind vil sikre smittevern når man ikke kan holde én meters avstand – men forhåpentligvis også sikre at en del velger å bli hjemme, ta bena eller sykkelen fatt.

Vi ser at smitten nå øker mest blant de unge.

Dessverre ser det ut til at mange ungdommer og unge voksne tar for lett på smittevernreglene. I disse dager fylles Oslo opp av nye studenter. Det er vi veldig glade for. Jeg vil gjerne ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Oslo.

Å komme til en helt ny by kan være litt skummelt. For å lykkes som studenter, og ha det bra som mennesker, er det viktig at studentene blir kjent med andre, med studiestedet og byen. Jeg vet at universitetene og høgskolene i Oslo har lagd et godt opplegg for studiestart med mange arrangementer på campus. Og det gjøres en stor innsats på studietidene for å sikre smittevernet i studiestarten.

Det er bra.

Det som ikke er bra er ansamlingen vi har sett av studenter i Oslos parker, mange som en del av ulike fadderuke-arrangementer.

I dag har jeg hatt et møte med politiet i Oslo for å forsikre meg om at vi sammen gjør det vi kan for å unngå spredning av smitte i slike situasjoner:

 • Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken kan derfor bli svært dyr.
 • Samtidig vil Oslo kommune nå sette inn flere bybetjenter til å patruljere i parkene og sikre at folk følger smittevernreglene.
 • Oslo kommune kjører i tillegg ut en egen informasjonskampanje rettet mot studenter, på sosiale medier, med klare råd og forventninger.

Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som organiserer fadderukene om å avlyse dem.

Jeg har i dag invitert rektorene på utdanningsinstitusjonene til et møte for å diskutere situasjonen nærmere. Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå.

Det vi trenger er festvett:

 • Er det 20 eller færre til stede?
 • Er det mulig å holde minst én meters avstand?
 • Er du frisk?
 • Er det gode muligheter for å vaske hender der?
 • Vet du navnet til den som har fest?
 • Er du klar for å risikere karantene?

Hvis svaret er nei på bare ett av disse spørsmålene: Dropp den festen nå!

Gjør det for deg selv. For venner og familie. Gjør det for Oslo!

Uteliv, hoteller, restauranter og kulturinstitusjoner er hardt rammet av denne krisa. Utelivsbransjen har gjort en stor innsats med å sikre trygge rammer rundt et sosialt uteliv som mange setter stor pris på.

Mange håpet at regjeringa nå skulle åpne opp ytterligere, og blant annet tillate større arrangementer. Når smitten stiger er ikke dette mulig.

I stedet strammet regjeringa inn på skjenketidene, og innførte skjenkestopp etter midnatt. Jeg skjønner at regjeringa ønsket seg tiltak for å begrense festing og alkoholinntak. Selv om vi i Oslo tidligere har hatt lokale begrensninger i skjenketid, er jeg usikker på om dette er det riktige virkemiddelet nå. Jeg håper virkelig ikke at festingen flytter seg fra ordnede forhold til privatfester og nachspiel uten kontroll. Jeg ønsker løpende dialog med regjeringa for å vurdere om begrensingen i skjenketid egentlig fungerer etter hensikten. Kanskje er det bedre at alkoholinntak skjer i kontrollerte former enn i private hjem og offentlige parker.

En del av smitten som har blomstret opp den siste tida kan spores til utenlandsreiser. På Oslo lufthavn har det bare det siste døgnet landet fly fra Doha, Düsseldorf, Paris, Krakow, Frankfurt, Berlin, København, Stockholm, Nice, Amsterdam, Hamburg, London, Riga, München, Zürich, Budapest, Malaga og Alicante.

Det betyr at vi i stor grad prisgitt andre lands koronahåndtering. Åpning av flyruter kan ikke være utelukkende drevet av etterspørsel. Jeg mener fremtidig åpning av hver enkelt flyrute må vurderes av helsemyndighetene. I dag er det rene kommersielle hensyn som bestemmer.

Det kan ikke være fritt frem eller opp til flyselskapene. Og det kan heller ikke være fritt frem for de som ankommer. Akkurat som vi har passkontroller ved ankomst, må vi ha et mye bedre og varig system for helsekontroller.

Jeg mener myndighetene:

 • Enten bør godkjenne hvilke flyruter som bør gjenåpnes, og vurdere å innstille flyruter inn og ut av områder med lite kontroll over smitten.
 • Eller så må det sikres tilstrekkelig screening, testing og kontroll av ankommende passasjerer.

På mandag skal titusenvis av barn og unge igjen begynne på skolen i Oslo.

Første skoledag er en stor dag, for både elever, foresatte og lærere. Men i år blir også skolestarten annerledes enn vanlig.

Vi har ikke planer om å stenge ned skoler og barnehager. Men vi forbereder oss på at smitten kan øke ytterligere, og har planer for å sette inn målrettede tiltak hvis det blir nødvendig.

Heldigvis har ansatte, foreldre og barn i skolen og barnehagen vært flinke til å tilpasse seg og følge smittevernreglene. Det bidrar til trygghet for alle.

Da jeg sto her 19. juni så situasjonen ganske lys ut. Det meste tydet på at den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av samfunnet gikk bra. Den situasjonen varte gjennom det meste av sommerferien, men som dere alle vet: de siste ukene har situasjonen forverret seg raskt.

Selv om vi i går og i dag har et lavt antall nysmittede registrert, viser det hvor raskt situasjonen kan snu. Mitt viktigste mål er å få ned smitten igjen – jeg lover at byrådet skal gjøre alt vi kan, men vi er fortsatt avhengige av hele Oslo. Vi må alle spørre oss – som samfunnsborgere og medmennesker: gjør jeg mitt i kampen mot denne pandemien? Tar jeg min del av ansvaret?

At noe er lov, betyr ikke at det er lurt. Ved å reise til utlandet, bidrar du til å øke smittefaren. Ved å dra på fest, bidrar til å øke smittefaren.

Ved å holde avstand, vaske hender og ikke reise unødvendig bidrar du til å bekjempe smittespredning. Du bidrar til at vi kommer oss gjennom dette, uten alt for mange syke og alt for store konsekvenser for arbeidsplasser og økonomi.

Vi har alle fått det veldig tydelig bevist: det skal lite til før smitteutviklingen går i helt feil retning. Samtidig har vi i Norge og Oslo vist at vi kan få kontroll, at vi kan gjøre det som trengs for å stoppe smittespredningen. Vi har ikke noe annet valg enn å holde ut.

Da gir jeg ordet til helsebyråd Robert Steen og deretter til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, før vi åpner for spørsmål. Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen er også til stede og kan besvare spørsmål på sine områder.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)