10. desember 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 10. desember 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Her i Rådhushallen har juletreet kommet opp. Vi nærmer oss jul, og vi nærmer oss slutten på det mest uvanlige året i manns minne.

Som vi alle har skjønt for lengst: julen 2020 kommer ikke til å bli som vanlig. Men, heldigvis ser det ut til vi kan gå inn i jula med en positiv utvikling i smittesituasjonen.

Smittetallene i Oslo er nå på et betydelig lavere nivå enn for noen uker siden. Den sosiale nedstengingen av Oslo har virket.

Men la det ikke være noen tvil om følgende: smittesituasjonen i Oslo er fremdeles alvorlig. De siste syv dagene er det registrert 708 smittede i Oslo.

Selv om smitten har gått tydelig ned, har nedgangen denne uka stoppet opp. Smittetallene ligger på omtrent samme nivå som forrige uke. Noen dager er smittetallet også høyere.

Derfor er det er alt for tidlig å gjøre store lettelser i Oslo nå. Vi må få slått smitten ned før vi kan åpne opp.

Husk dette: sammenlignet med de fleste land har Norge veldig lave smittetall. Det hadde også Danmark. Nå har situasjonen snudd der. Sist døgn har det blitt satt ny smitterekord og 69 kommuner ble denne uka stengt delvis ned.

I Stockholm er intensivkapasiteten sprengt. Vi er heldigvis langt unna en slik situasjon her, men antallet innlagte på norske sykehus på grunn av Covid-19 har de siste dagene vært på nivå med slutten av april.

Åpner vi for mye for fort kan vi raskt stå i en dramatisk situasjon. Det er ingen grunn til å senke skuldrene.

Vi kan ikke risikere at julefeiringen gjør at smitten øker kraftig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er helt klare: vi anbefales å videreføre de strenge tiltakene som gjelder for Oslo. Derfor har byrådet i dag besluttet å videreføre den sosiale nedstengingen av Oslo ut året. Vi vil gjøre en ny vurdering av tiltakene 7. januar.

Vi vet at dette koster. Vi vet at julen kan være en krevende tid for dem som ikke har mye familie eller nettverk. Siden smittetallene går nedover, og vi opplever at vi har god kontroll over situasjonen, er det rom for å gjøre noen mindre lettelser:

Vi åpner for alternative julearrangementer for vanskeligstilte med opptil 20 deltakere om gangen. Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengig av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer. Alle smittevernregler må følges, og det er kun organisasjoner eller kommunen som kan være arrangør.

Vi åpner for julegudstjenester og andre livssynssamlinger med opptil 20 deltakere om gangen. Kirker og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samlingssteder for folk i jula. Det må være faste seter, minst 1 meters avstand og streng praktisering av smittevernet.

Vi åpner for at fritidsklubbene kan gi et tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppa mellom 13 og 19 år. For mange ungdommer er fritidsklubbene et viktig holdepunkt, og her kan smittevernet opprettholdes på en god måte.

Dette håper vi kan bidra til mindre isolasjon og ensomhet i jula, og mer samhold.

Regjeringen har gitt en nasjonal anbefaling om at hver husstand kan ha opptil ti gjester, to ganger i løpet av jula. Den gjelder ikke i Oslo. Her vil forbudet mot at flere enn 10 personer samles i private sammenkomster gjelde ut året.

Skulle vi ha endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefaling, måtte vi ha hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter, og jeg er glad for at regjeringen er tydelig på at vi må gjøre lokale vurderinger.

Smittetrykket i Oslo er mye større enn i det meste av landet. Mest sannsynlig må vi leve med strengere regler i Oslo enn i resten av landet til denne pandemien er over. Vi er flere folk, vi bor og omgås tettere. Virus trives bedre i storbyer, rett og slett.

Det jeg ikke er glad for, er at regjeringspartiene og Frp avviser det nødropet vi har kommet med på vegne av næringslivet i Oslo.

Oslo har hvert tredje smittetilfelle i Norge, og vi har satt inn de strengeste smitteverntiltakene i landet. Det gjør vi fordi vi tar situasjonen på alvor, men også på bakgrunn av tydelige forventninger fra nasjonale helsemyndigheter. Når vi tar ansvar for å stoppe smitten, mener jeg at regjeringen også må ta ansvar for å redde de arbeidsplassene som nå står i fare for å forsvinne.

Det er en slående kontrast mellom hvor langt regjeringen er villig til å strekke seg for å lempe på smittevernet for deler av norsk næringsliv, og hvor lite de er villig til å gjøre for hjørnesteinsbedriftene i Oslo.

Nå må mange gå inn i jula med en frykt for at arbeidsplassene deres ikke skal kunne åpne på nyåret.

Det er ikke sånn det skal være. Vi politikere skal skape trygghet, ikke uro.

Ledigheten er urovekkende stor i Oslo. De som går inn i jula som permitterte, eller som har mistet jobben på grunn av pandemien, bærer en tung bør. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen vil om litt gå nærmere gjennom arbeidsledighetssituasjonen i Oslo.

Gjennom hele pandemien har det vært viktig å få ned mobiliteten i samfunnet. Den sosiale nedstengingen av Oslo har ført til at mobiliteten i Oslo nå er mye lavere enn vanlig. Vi beveger oss mindre, og møter færre mennesker. Det må vi fortsette med gjennom jula.

Men, selv med begrensninger på hvor mange vi kan samles, vil mobiliteten øke på grunn av juleferien. Mange i Oslo har familie i andre deler av landet som de vil feire jul sammen med. Mange som jobber i Oslo er i langdistansependlere fra andre land, og vil være i hjemlandet gjennom jula.

Folk vil komme til Oslo fra andre deler av landet for å feire jul.

All denne mobiliteten vil øke smitterisikoen, her i byen og i resten av landet. Hvis vi skal kunne lette mer på tiltakene i januar, er vi helt avhengige av at alle som reiser ut og inn av byen de neste ukene tar ansvar for å unngå smittespredning.

Skal du reise i jula, vil jeg på det sterkeste anbefale deg til å ha minst mulig sosial kontakt før og etter at du reiser. Slik kan du unngå å ta med deg smitte ut av byen, eller tilbake til byen. Folk må ha lav terskel for å teste seg. Er du litt forkjølet? Hold deg unna andre og ta en test.

Testkapasiteten i Oslo er svært god, og du får testet deg raskt.

Reisingen ut og inn av Norge kommer til å øke enormt i ukene som kommer. Bare i perioden mellom 1. og 10. januar har Wizz Air satt opp 84 avganger mellom Polen og Norge. Det betyr minst 15 000 seter fra Polen til Norge, bare fra ett selskap. Så mange fly fra et land med så mye høyere smittetall, vil gi stor økningen i faren for importsmitte.

Kommer du fra utlandet, bør du teste deg ved ankomst og du må følge karantenereglene. Det er bra at regjeringen innfører registreringssystem for de som kommer fra utlandet og inn til Norge. Det vil gjøre både smittesporingsarbeidet og eventuell oppfølging av karantenebrudd enklere.

Jeg mener at det burde vært obligatorisk testing ved ankomst fra røde land, men det har Stortinget stemt ned. Vi må bare håpe at alle som kommer tilbake til Oslo etter juleferier andre steder i Norge og i utlandet gjør det som skal til for å ikke spre smitte.

Helt siden pandemien brøt ut, har vi vært opptatt av å formidle smittevernreglene til alle i byen vår. Det er lagt ned et enormt arbeid, særlig fra bydelene våre, med å nå minoritetsbefolkningen med målrettet og treffsikker informasjon.

Vi har oversatt informasjon i SMS, plakater og videoer til en lang rekke språk, og brukt mange ulike plattformer – blant annet WhatsApp. Vi har alliert oss med ressurspersoner og organisasjoner i innvandrermiljøene. Vi forklarer de viktigste rådene og reglene på en visuell og lettforståelig måte.

Likevel ser vi at smitten er langt høyere i noen minoritetsgrupper enn den er i befolkningen ellers. Oslo er en delt by. Det vet vi godt. Her i byen bor både de rikeste og de fattigste menneskene i Norge.

I starten av pandemien ble smitten importert fra alpene til våre vestlige bydeler. Så har det vært bølger og enkeltutbrudd, men tendensen har vært klart. Episenteret for smitten i Oslo har havnet i våre østlige bydeler, og særlig i Groruddalen.

Det er viktig for meg å si at dette først og fremt handler om sosiale forhold. At folk bor tettere, at flere jobber i serviceyrker med større fare for smitte og at deler av vår befolkning i mindre grad får med seg all informasjon som kommer i fra myndighetene. Pandemien har blitt et klassespørsmål.

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å få flere til å teste seg. Vi må senke terskelen for å ta en test. Vi har hatt en dropp-inn teststasjon på Stovner senter fra forrige uke. Nå kommer tre nye mobile teststasjoner på hjul, og vi åpner opp for dropp-inn testing på flere teststasjoner.

Vi viderefører den sosiale nedstengingen av Oslo til 7. januar. Da vil vi gjøre en ny vurdering av alle tiltakene. Forhåpentlig kan vi da åpne opp mer av Oslo igjen. Vi vil særlig prioritere å åpne tilbud til barn og unge.

Vi forbereder oss på storstilt vaksinering fra januar. Vi er klare når vaksinene kommer til byen. Dette vil helsebyråd Robert Steen si mer om.

Kjære oslofolk: 2020 har blitt et uvirkelig og krevende år for byen vår. På tross av alle utfordringene som dette året har kastet på oss, har vi tross alt kommet oss gjennom dette.

Dere som har mistet en av deres nærmeste til Covid 19. Dere som har vært skikkelig sjuke, og fremdeles sliter med ettervirkninger. Dere som er slitne etter å ha stått i førstelinjen gjennom måneder etter måneder.

Vi tenker på dere og føler med dere. Vi gjør alt det vi kan for at færrest mulig skal bli rammet av denne sykdommen.

Vi må leve med en del begrensninger resten av året, men det gjør oss mye bedre rustet til å møte det nye året på en god måte.

Byråd Robert Steen vil nå orientere om vaksineplanene i Oslo, før byråd Rina Mariann Hansen vil orientere om situasjonen for arbeid og ledighet i Oslo.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)