1. september 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

BRYN BRANNSTASJON, 1. september 2020:

Velkommen til pressetreff her ved gamle Bryn brannstasjon.

Hvorfor har vi invitert dere akkurat hit? Jo, for bak her, i de gamle lokalene til Brann- og redningsetaten, forbereder vi nå for å kunne teste opp mot 3500 personer om dagen for Covid-19. Oslo kommune øker nå kontinuerlig vår testkapasitet.

For to uker siden nådde Oslo det nasjonale målet om en testkapasitet på 1,5 prosent av befolkningen. Den siste uken har vi hatt testkapasitet på 2,3 prosent. I dag legger vi frem en beredskapsplan for hvordan kommunen skal kunne teste fem prosent av befolkningen i uka, dersom det blir behov for det.

Helsebyråd Robert Steen vil presentere beredskapsplanen for dere om litt.

De siste ukene har vi sett gryende motstand mot koronatiltakene rundt i verden. På lørdag demonstrerte rundt 38 000 mennesker i Berlin. I mange land har folk måtte leve med langt hardere restriksjoner enn i Norge. Sykdommen fortsetter å ta liv. Samtidig begynner tillitten til myndighetenes håndtering i mange land å bli tynnslitt.

I Norge er vi heldigvis ikke der. Folk fortsetter i all hovedsak å følge smittevernreglene. Selv om smittetallene nå er høyere enn de svært lave nivåene i sommer, så har vi i både Oslo og resten av Norge god kontroll over situasjonen.

Men: det vi ser i andre deler av verden er en viktig påminnelse.

Vi må gjøre det vi kan for å unngå ny nedstenging av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for at tiltakene mot smittespredning er til å leve med over lang tid.

Da er det tre ting som er avgjørende: testing, smitteoppsporing og isolasjon.

Oslo har for øyeblikket ledig testkapasitet og ventetiden er nå maksimalt en arbeidsdag. I dag legger vi fram vår beredskapsplan for å kunne teste hele 35 000 innbyggere i uka, dersom det blir nødvendig.

Så er det viktig at folk også får raskt svar på testen. Dette er statens ansvar. Vi har flere ganger tatt opp med Helsedirektoratet at svartiden må ned.

Vi driver intenst smitteoppsporingsarbeid ved vært enkelt tilfelle av smitte. Her gjøres det et omfattende og imponerende arbeid rundt i bydelene. Det gjør at vi klarer å stoppe lokale utbrudd raskt.

For å unngå spredning av smitte er det helt nødvendig at alle som har symptomer holder seg hjemme til de er friske. Folk bør teste seg, men så lenge du er syk må du være hjemme. Uavhengig av om du får en negativ test.

Natt til søndag var vi svært nære en katastrofe i fjellet under St. Hanshaugen. Jeg er veldig, veldig glad for at det tross alt gikk så bra som det gjorde. Men hendelsen understreker følgende: uansett hva vi gjør fra nasjonale eller kommunale myndigheter: folk må ta ansvar. For seg sjøl. For vennene sine. For familien sin.

Gjør din plikt, krev din rett, sies det i et godt gammelt slagord. Det gjelder i høyeste grad også i koronatiden.

En av kommunens plikter, etter instruks fra nasjonale helsemyndigheter, er å kunne teste opp mot fem prosent av befolkningen. I dag legger vi fram denne planen.

Robert Steen, vær så god.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)