1. februar 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 1. februar 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo Rådhus.

Pandemien har sitt eget språk. Ord som kohort, R-tall og flokkimmunitet har kommet inn i hverdagsspråket vårt.

Pandemien har også hatt sin egen rytme. Vi har sett på daglige smittetall og ukentlige smittetall. Vi har sett stigende og synkende tendenser. Økende smittetall har blitt møtt med strengere tiltak. Synkende smittetall med lettelser.

I Oslo har vi hele veien styrt etter et prinsipp om at tiltakene skal være forutsigbare og konsistente. At vi skal la tiltakene virke over tid. At vi ikke skal ha strengere tiltak enn det situasjonen krever.

Utbruddet av det muterte viruset har endret pandemiens rytme. Sammenhengen mellom smittetall og tiltak har, til en viss grad, blitt brutt. De siste ukene har vi levd med ekstremt strenge tiltak, samtidig som smittetallene jevnt og trutt har gått nedover.

Forrige uke ble det registrert 580 nye smittede i Oslo. Med unntak av juleuka har vi ikke hatt så lave smittetall siden slutten av oktober.

Ut fra smittetallene er det nå rom for å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Så har utbruddet av det muterte viruset dessverre skapt en mye mer uoversiktlig og uforutsigbar situasjon.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt råd om svært strenge tiltak for å få oversikt og beholde kontroll over situasjonen. Regjeringen har innført regionale tiltak for Oslo-regionen, i nær dialog med kommunene. Det har vært riktig og nødvendig. Men, jeg har vært tydelig på følgende: vi kan ikke stenge ned byen over tid som et føre var-tiltak.

Vi har også vært veldig tydelige fra byrådet i Oslo på hva som er de viktigste forutsetningene for at vi kan åpne opp igjen: vi må stoppe importsmitten og vi må vite om alle tilfeller av det muterte viruset.

Jeg er veldig glad for at regjeringen har lyttet til stemmene fra Oslo, og andre steder i landet, og nå har stengt grensene.

Det har store konsekvenser, også for næringslivet i Oslo, men er helt nødvendig for å få kontroll over situasjonen. Vi kan ikke leve med full lockdown i Oslo, samtidig som folk kan reise over grensene våre med ny smitte. Før grensene kan åpnes igjen, må vi være helt sikre på at kontrollen er god nok.

Folkehelseinstituttet analyserer nå alle positive prøver fra Oslo på jakt etter mutert virus. Det har vært et tydelig ønske fra oss, og gir et mye bedre grunnlag for å fatte riktige beslutninger.

Det er stadig nye ord å lære seg i pandemiens språk. Det nyeste for folk i Oslo-regionen er at ring 1 og ring 2 ikke er navn på veier i Oslo, men navn på kommuner som lever med ulike statlige smitteverntiltak.

Jeg har full forståelse for at mange sliter med å henge med. Fra Oslo kommune gjør vi alt vi kan for å få fram enkel og tilpasset informasjon til alle våre innbyggere. Men, til og med dem som følger aller best med kan nok streve med å få med seg alle nyanser og skiftende regler.

Vi må fortsette å leve med usikkerheten, men vi håper at oslofolk så snart som mulig skal få mer forutsigbarhet.

Vi får signaler fra nasjonale helsemyndigheter på at kommunenes arbeid med testing, smittesporing og karantene har gitt gode resultater, også ved utbrudd av det muterte viruset. Forhåpentligvis gjør det at vi kan unngå å måtte innføre brede og strenge tiltak ved enkeltutbrudd framover. Uansett, vi må være forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg.

Det vi kan si i dag, er at det fra og med førstkommende onsdag kommer flere lettelser i tiltakene i Oslo:

 • Butikker og serveringssteder kan åpne igjen. I tråd med de nasjonale retningslinjene vil kjøpesenter og varehus fortsatt måtte holde stengt, med unntak av matbutikker, apotek, Vinmonopol og andre virksomheter som det er gitt unntak for.
 • Vi går tilbake gult nivå i barnehage og barneskole. De har hatt en kort periode med drift på rødt nivå. Vi går også tilbake til gult nivå på ungdomsskolen. De har vært på rødt nivå siden 16. november. I videregående beholder vi i første omgang rødt nivå. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil gå nærmere inn på situasjonen for barnehagene og skolene om litt.
 • Det åpnes for fritidsaktiviteter og idrett, utendørs og innendørs, for barn og unge til og med ungdomsskolealder. For først gang siden 16. november kan de som går på ungdomskolen gjenoppta organisert idrett og andre fritidsaktiviteter, både innendørs og utendørs. Vi åpner også opp for et mer ordinært tilbud på fritidsklubbene for barn og unge til og med ungdomsskolealder.
 • Toppidretten kan gjenoppta organisert trening, og det åpnes for organisert aktivitet utendørs for voksne og for ungdom fra videregående skole og oppover.
 • Svømmehaller og lignende anlegg åpner for skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder. Også slike tilbud har vært stengt for dem i ungdomsskolealder siden 16. november.
 • Bibliotekene gjenåpner.

Oppsummert: Oslo kommune er strengere enn de statlige lettelsene på kun to områder: vi velger å holde videregående skole på rødt nivå en stund til, og vi åpner ikke ennå for fritidsaktiviteter innendørs for dem som går i videregående skole og opp til 20 år.

Vi håper å kunne innføre lettelser også for de eldre ungdommene snart, men må se an situasjonen i noe lengre tid. Grunnen til det er at smittetrykket er høyere blant de eldre ungdommene, og at gult nivå i videregående og fritidsaktiviteter for denne gruppa skaper mye mobilitet og kontakt på tvers av byen.

Ellers gjelder de samme reglene som har gjeldt en god stund i Oslo, og som nå også er en del av de statlige reglene for vår region. Det betyr blant annet at:

 • Det gjelder skjenkeforbud.
  Treningssentre må holde stengt. Svømmehaller og lignende er kun åpent for organisert trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder.
 • Det er forbud mot arrangementer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssteder må holde stengt.

Byrådet viderefører også regelen om at det er maksimalt lov å samle ti personer i private hjem.

Når regjeringen gjør nye lettelser for Oslo, vil vi også vurdere å åpne opp bredere. Hvis smittetallene fortsetter å holde seg på et relativt lavt nivå, vil det forhåpentligvis være rom for å flere lettelser allerede til uka. Da vil blant annet lettelser for ungdom i videregående stå først i køen.

Men, som sagt, vi må være forberedt på at det muterte viruset fortsetter å gjøre situasjonen uforutsigbar.

Nå vil Inga Marte Thorkildsen først orientere om situasjonen i barnehager og skoler, før Robert Steen vil orientere om smittesituasjonen og vaksinearbeidet i Oslo.

Inga Marte, vær så god.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)