Tilsynsrapporter

Her finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter. Tilsynene utføres av de politisk utpekte tilsynsutvalgene i bydelene.