Undersøkelse om bruk av hjemmetjenester

Hvert andre år gjennomfører Helseetaten en brukerundersøkelse om hvor tilfredse brukerne er med hjemmetjenesten de mottar.

Om undersøkelsen

Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten er et element i kvalitetsmålingssystemet til kommunen, og gjennomføres annethvert år.

Undersøkelsen sendes i posten til 11 700 personer i april 2023. Kantar Public / Norsk Gallup bistår oss med gjennomføringen av undersøkelsen.

Hvem svarer på undersøkelsen?

Målgruppen er innbyggere som er 18 år eller eldre, og som har hjemmetjenester. Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig vil si sin mening om tjenestene de får.

Når og hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen sendes i posten i april. Brukere som har mottatt undersøkelsen, kan svare enten på et papirskjema eller i et digitalt skjema. De kan få hjelp av både pårørende, ansatte og andre bekjente til å svare. Svarene vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til personvernlovgivningen.

Hvordan jobber vi videre med resultatene?

Kommunen ønsker å gi et godt tilbud til våre brukere av hjemmetjenester. Derfor er det viktig for oss å høre hvordan den enkelte opplever kvaliteten på tjenestene de får. Svarene vil brukes til utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene.

Helseetaten tilgjengeliggjør rapporten for hjemmetjenesten, innbyggere og andre interessenter.

Alle rapporter fra brukerundersøkelsen om hjemmetjenester