Palliative tjenester i hjemmet

Alvorlig syke og døende pasienter med kort forventet levetid kan motta palliativ (smertelindrende) behandling i hjemmet.

Hva er palliativ behandling?

Du får besøk av sykepleiere som har spesialkompetanse innen kreftbehandling, smertelindring, terapeutisk berøring eller flerkulturell omsorg og etikk. Tilbudet innebærer samtaler, veiledning, lindrende behandling, stell og pleie.

Dine pårørende kan få samtaler, veiledning og avlastning.

Slik søker du om palliativ behandling

Det er Fransiskushjelpen som leverer denne tjenesten. Hvis du ønsker tjenesten, kan du som pasient, pårørende, bydel eller spesialisthelsetjeneste kontakte leverandøren direkte.

Fransiskushjelpen vil, i samarbeid med bydel, vurdere omfanget av tjenester. Ved svært akutt behov for tjenester kan leverandøren sette igang behandling umiddelbart, men tar kontakt med bydel så snart det lar seg gjøre for samarbeid og vurdering av omfang.

Kontakt Fransiskushjelpen

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende.