Rehabilitering og forebygging, Bydel Bjerke

Våre tjenester inkluderer

 • Kartlegge funksjonsevnen og tilpasse aktiviteter/arbeidsvaner.
 • Prøve ut, tilpasse og trene på bruk av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon.
 • Hjelpe brukeren med å begrunne og søke hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen ved varig behov for hjelpemidler.
 • Tilrettelegge miljø, barnehage og skole
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen. Ergoterapeuten samarbeider blant annet med arkitekt og boligkonsulent, og hjelper brukeren med å søke om arkitektbistand og tilskudd/lån til utbedring av bolig.
 • Gi råd og veiledning om hvordan aktiviteter kan utføres enklere og mer energibesparende. Målet er at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen i aktiviteter som for eksempel forflytning, personlig hygiene, matlaging og hobbyer.
 • Legge forholdene til rette slik at man kan bo lengst mulig i eget hjem.
 • Finne forebyggende tiltak i forhold til for eksempel fall, brann og trykksår
 • Fallforebygging og kurs over åtte uker; «På stødig fot»
 • Demenskoordinator og pårørendeskole
 • Treningsleiligheter
 • Dagtilbud for hjemmeboende med demens i tidlig stadie
 • Treningstilbud for deg som er tungpustet eller har KOLS
 • Frivillighetskoordinator, kveldstilbud «treffsted»for brukere, pårørende og frivillige

Kontakt

Telefon
93 06 38 25
E-post
marit.hoff@bbj.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 13
0508 OSLO
Besøksadresse:
Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2
0590 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag