Trenger du tolk?

Du kan ha rett til tolk når du har time hos oss.

Hvordan gå frem for å få tolk?

Hvis du har behov for språktolk, må du gi beskjed til tannklinikken i god tid før du har time. Du må informere tannhelsetjenesten om det språket du foretrekker. Tannklinikken bestiller tolk til timeavtalen din.

Finn din tannklinikk

Hvem kan tolke?

Den som tolker skal være en person som er offentlig godkjent som tolk. Vi bruker i hovedsak vår egen tolketjeneste. Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.

Tolkens ansvar og rolle

Tolken har taushetsplikt og skal være nøytral. Tolken skal kun oversette det som blir sagt, og skal dermed ikke gi råd eller legge til egne meninger.

Hvem betaler for tolk?

Tolk i forbindelse med tannhelsetjenester er gratis for personer som har krav på gratis eller redusert pris på tannbehandlingen.