Klage på tannbehandlingen

Det er viktig for oss at vi får en tilbakemelding hvis du mener at vi ikke er gode nok.

Hvem kan klage?

Alle pasienter og pårørende kan klage.

Hva kan du klage på?

Du har blant annet rett til å klage på manglende oppfyllelse av rettigheter, behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester.

Hvordan klager du?

Du kan ta opp problemet med den tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Du kan klage muntlig eller skriftlig. Du kan bruke skjema for å klage skriftlig til tannhelsetjenesten (PDF), eller du kan utforme klagen selv. Har du vært hos en offentlig klinikk og ikke er fornøyd med resultatet av klagen, kan du klage videre til Helseetaten, Avdeling for tannhelsetjenesten.

Klage sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «Klage på tannbehandling»