Avbestill, endre eller bestill time

Innkalling til time

Barn og unge blir, fra det året de fyller 3 år, regelmessig innkalt til tannhelsekontroll omtrent annethvert år, eller oftere ved behov. Andre pasientgrupper som har rett til gratis tannhelsetjenester blir også fulgt opp.

Endre eller avbestille time

Dersom du ikke har anledning til å møte til avtalt time eller har glemt timen, må du gi beskjed til tannklinikken du tilhører på telefon eller e-post så fort som mulig. Ta gjerne kontakt med din tannklinikk dersom du har behov for tannbehandling utenom innkalt time.

Finn din tannklinikk

Når får du ny time?

Dersom du ikke møter til avtalt time er du selv ansvarlig for å bestille ny time. Dette gjelder også om du er forelder eller foresatt til en pasient. Ny time avtaler du direkte med tannklinikken du tilhører.

Bestill time

Alle i alderen 3-18 år får innkalling av tannhelsetjenesten. Er du 19 eller 20 år, kontakter du tannklinikken din på telefon eller e-post for å bestille time.

Finn din tannklinikk

Utmelding av tannhelsetjenesten for barn og unge

Barn og unge har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den kommunen der de bor eller oppholder seg.  

Dersom dere ønsker å takke nei til den offentlige tannhelsetjenestens tilbud, bør det foreligge en skriftlig bekreftelse på at barnet eller ungdommen mottar et tilbud hos privat tannlege eller tannpleier. Bekreftelsen må inneholde navn på behandler (tannpleier/tannlege) i privat praksis og et samtykke til at vi kan kontakte behandleren.

Skjema for utmelding av den offentlige tannhelsetjenesten (PDF)

Skjemaet sender du per post til den tannklinikken barnet hører til. Finn tannklinikken barnet ditt tilhører.