Veterantelefonen

Veterantelefonen er Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag. Tjenesten er åpen for bosatte i Oslo kommune.

Veterantelefonen tilbyr

  • akutt psykososial assistanse
  • råd og veiledning om riktig instans for videre behandling og oppfølging
  • i spesielle krisesituasjoner kan vi også møte deg for en samtale

Hva skjer når jeg ringer?

Du vil bli møtt av erfarne medarbeidere med kjennskap til veteraners spesielle erfaringer og behov. De har spesialkompetanse i å møte mennesker i akutte kriser og kjenner hjelpeapparatet i Oslo.

I tillegg til akutthjelp og samtaler kan de kan hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser etter behov: bydel, NAV, advokat, psykolog/psykiater, familievernkontor.

Når kan jeg ringe?

  • du er i en krisesituasjon og trenger noen å snakke med
  • du trenger råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon
  • veterantelefonen er åpen døgnet rundt, alle dager

Hvem kan ringe?

  • forsvarsveteraner bosatt i Oslo
  • personell fra humanitære og sivile organisasjoner bosatt i Oslo som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag
  • pårørende og andre som er bekymret

Etterreaksjoner etter internasjonale oppdrag

Veteraner ikke er noen ensartet gruppe. Det er store innbyrdes forskjeller – blant annet avhengig av militær identitet, trening og erfaring. Sivilt personell kan påregne mange av de samme etterreaksjonene som militært personell.

De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Hyperaktivitet, vaktsomhet, skvettenhet, kort lunte, søvnproblemer, mareritt og varhet for lyder er klassiske symptomer. Konsentrasjonsevnen er svekket. Hos de fleste forsvinner dette etter en tid, men noen vil trenge profesjonell hjelp når symptomene ikke gir seg.

For noen vil krigsopplevelsene komme på toppen av ubearbeidede påkjenninger fra tidligere i livet.

Stressreaksjoner kommer tydeligst frem i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor pårørende til å kontakte Veterantelefonen, familievernkontoret, kommunepsykologen eller fastlegen dersom stress-symptomene ikke har gitt seg et halvt år etter hjemkomst.