Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker. De skal sikre samhandling mellom brukeren, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene er i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon hos Helsedirektoratet, Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontaktpersoner i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen