Behandling for vold og aggresjonsproblemer

Personer som utøver vold i nære relasjoner, kan få hjelp gjennom organisasjonen Alternativ til vold (ATV). Målgruppen er deg som er over 18 år.

Hva får du?

Du får mulighet til å jobbe med en erfaren psykolog. Sammen kan dere arbeide med dine problemer med sinne, aggresjon og vold. Psykologen har spisskompetanse på området. Både kvinner og menn kan få behandling. Vi tilbyr tolk ved behov. Du får en grundig kartlegging av dine problemer, og behandlingen blir tilpasset dine forutsetninger. Vi tar hensyn til dine behov og din familiesituasjon. Alt skjer i tett samarbeid med deg.

Tilbudet omfatter i tillegg:

  • Informasjon om andre tjenester som kan være aktuelle for deg.
  • Samarbeid med partneren din. Han eller hun får egne informasjonssamtaler med oss.
  • Informasjon om hvor utsatte for vold kan få ytterligere hjelp og støtte.

ATV samarbeider med andre ved behov. Dette kan være for eksempel barnevern, spesialisthelsetjeneste, familievernkontor, politi, med flere.

Slik søker du

Hvis du ønsker hjelp, kan du ringe direkte til Alternativ til vold.

Du trenger ikke henvisning. Les mer om behandlingstilbudet på Alternativ til volds nettsider

Hva koster det?

Du betaler kr 350 per time for individuell behandling.

Hvis du går i gruppeterapi, koster det kr 2500 per semester. Dette innebærer 24 møter. Tilbud om gruppeterapi er lagt til ettermiddager kl. 15:15-16:45.