Løkta aktivitetssenter

Løkta aktivitetssenter er et åpent tilbud for mennesker i aldersgruppen 18-67 år med psykiske helseutfordringer i Bydel Grorud. Du trenger ikke henvisning for å besøke oss, men vi vil gjerne at du tar kontakt med oss på telefon, slik at vi kan avtale en velkomstsamtale.

Løkta er et trygt møtested der du kan delta i en aktivitet, gruppe, eller bare få opplevelsen av å dele tiden sammen med andre. Vi er opptatt av at dine behov og ønsker skal lyttes til. Vi avholder derfor faste husmøter der du kan foreslå nye aktiviteter. Noen eksempler kan være gåtur, hobby, lage mat sammen, biljard, spill, film og quiz. Sammen skaper vi et aktivitetstilbud som er sosialt inkluderende på tvers av alder, kultur, funksjonsnivå og kjønn. Du får muligheten til å bruke dine ressurser og videreutvikle ferdighetene dine.

Vi har etablert mange hyggelige tradisjoner sammen. Golf er et eksempel på en populær aktivitet der flere hos oss møtes ukentlig på golfbanen. I tillegg inviterer den frivillige foreningen «Løktas venner» oss med på bowling, kino og utflukter. Noen ganger arrangerer vi og samarbeidspartnere også kurs, gruppetilbud og temamøter. Vi er opptatt av at alle som besøker oss har det trygt, og at vi har en hyggelig tone med hverandre. Derfor har vi også noen regler som handler om vanlig folkeskikk. Løkta er et rusfritt aktivitetstilbud.

Kontakt:

Kontakt

Kontaktperson
Eivind Vargas Teodorsen, faglig leder
Telefon
95 47 96 11
E-post
psykiskhelse@bgr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Romsås senter 2
0970 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag