Folkehelseundersøkelsen i Oslo 2024

Oslo kommune skal i løpet av november gjennomføre en spørreundersøkelse om folkehelse. De som blir invitert til å delta vil få en e-post og/eller SMS fra Oslo kommune.

Ditt svar er viktig

Vi vil vite hvordan du har det. Dine svar er viktige for at vi skal kunne jobbe for bedre helse og livskvalitet i byen vår. Vi håper du ønsker å delta.

Du er tilfeldig trukket ut, sammen med rundt 160 000 andre innbyggere i Oslo. Utvalget som er trukket ut, gjenspeiler befolkningen i Oslo. Derfor er det viktig at du svarer.

Jo flere som svarer, desto blir bedre blir faktagrunnlaget.

Hva spør vi om?

Vi spør om faktorer som påvirker din helse og livskvalitet. Det tar cirka 20 minutter å svare på spørsmålene.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Undersøkelsen er et nettbasert skjema. Du som skal svare har har fått tilsendt en e-post med lenke til undersøkelsen. Lenken er personlig. Det er bare du som skal svare på undersøkelsen.

Du kan også lagre underveis og gjennomføre hele undersøkelsen i etapper.

Undersøkelsen gjennomføres av Verian på oppdrag fra Folkehelseinstituttet og Oslo kommune.

Det er trygt å svare

Vi bryr oss om din sikkerhet. DIne data vil bli anonymisert. Det betyr at dine svar ikke kan spores direkte tilbake til deg.

Personopplysninger behandles konfidensielt, og undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Undersøkelsen finnes på flere språk

Undersøkelsen er oversatt til følgende språk: Engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk, urdu og ukrainsk. Dette er valgmuligheter du får når du logger deg på.

Vi har også laget en tegnspråkvideo om Folkehelseundersøkelsen i Oslo.

Du kan vinne gavekort

Ved å svare på undersøkelsen, kan du bli med i trekningen av 10 gavekort à kroner 2 000,-.

Trekningen vil skje kort tid etter at undersøkelsen er avsluttet.

Trenger du hjelp til å svare eller har spørsmål?

folkehelseundersokelsen@hel.oslo.kommune.no.

Eller ring Oslo kommunes kontaksenter: 21 80 21 80