Krist kirkegård

Under storbrannen i 1624 bestemte Kong Christian IV at byen skulle flyttes til Akershusneset og kalles Christiania. Christkirken var den første kirken i Christiania. Den var et lite kapell av tre som ble reist to år etter brannen i påvente av den permanente kirken.

Da den siste etterdønningen av Svartedauden nådde Christiania i 1654, trengte Akershus festning flere gravplasser. Derfor ble det anlagt en liten kirkegård ved siden av Christkirken.

Kirkegården ble nedlagt etter andre verdenskrig, men høsten 1999 ble den vesle kirkegården
rehabilitert og gjenåpnet som minnepark. I dag skriver vi Krist kirkegård med K.

Krist kirkegård er åpen for publikum fra 1.mai til 1.oktober mellom kl. 09.00 - 15.30. Kirkegården er stengt i vinterhalvåret.

Les om Krist kirkegård og dens historie (PDF 0,7MB).

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Kontakt

Besøksadresse:
Grubbegata
0178 OSLO