Regler og lovverk for gravferdstjenester

Regler for gravferdstjenester

Kostnadene ved en gravferd kan variere. Dersom du ønsker å benytte et begravelsesbyrå, skal byrået tilby sine priser uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon. Virkes standard for god gravferdsskikk beskriver hva bransjen selv mener er god drift og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

Regler og lovverk

Relevante lovbestemmelser