Kremasjon

Kremasjon er kostnadsfritt.

Oslos krematorium ligger på Alfaset. Les mer om Alfaset krematorium.

Kostnader

Kremasjon for Osloborgere er kostnadsfritt. For utenbysborgere, se prisoversikt.

Begjæring om kremasjon

Den som sørger for gravferden, sender en begjæring om kremasjon tilkrematoriet@gpe.oslo.kommune.no. Begravelsesbyrået kan bistå med dette.

En kiste skal leveres til kremasjon senest 10 virkedager etter dødsfallet, og gravlegging av urnen skal finne sted innen 6 måneder etter dødsfallet.

Dersom du følger kisten til krematoriet, er det anledning til å ta farvel med den avdøde i et egnet
rom. Følge til krematoriet kan eventuelt avtales med begravelsesbyrået.

Gravplassetaten fastsetter tidspunkt for kremasjon hvis ikke noe annet er avtalt. Dersom det er ønskelig, er det anledning til å være til stede eller avtale tid for kremasjon. For å avtale tid for kremasjon, ta kontakt med Alfaset krematorium.

Urne

Når kremasjonen er utført, behandles asken og legges i en urne. Som Osloborger kan du benytte krematoriets urne kostnadsfritt, eller du kan en kjøpe din egen urne hos et begravelsesbyrå.
En urne kan ikke være høyere enn 40 cm, 25 cm bred og 25 cm lang.

Besøksrom for urne

Dersom urnen blir stående en stund på krematoriet i påvente av gravlegging eller askespredning, er det anledning for å besøke urnen i et eget rom.

Utlevering av urne

Urne kan hentes ved personlig oppmøte når urnen skal fraktes til annen gravplassmyndighet, eller utleveres til askespredning. Statsforvalter må først gi tillatelse til askespredning.
For å avtale tid for henting av urne, ta kontakt med Alfaset krematorium. Gravferdsansvarlig må ha med gyldig legitimasjon og/eller en signert fullmakt fra gravferdsansvarlig.

Når urnen hentes, vil du få utlevert en egnet pose til å bringe urnen i. Dersom ikke annet er avtalt,
benytter vi kommunens standard urne.

Priser

  • Salg av urne: 190 kroner
  • Overføring av aske til godkjent urne: 572 kroner
  • Forsendelse av urne: 907 kroner

Urnenedsettelser

Avtale om gravsted og tidspunkt for urnenedsettelse, avtales med Servicekontoret på telefon 22 13 31 80 etter ønske fra den som er ansvarlig for gravferden.

Askespredning og sjøsenking

Fordi askespredning/sjøsenking er et alternativ til å ha en grav, frafaller muligheten til egen grav på en gravplass eller eventuelt navneinskripsjon på et gravminne/navnet minnelund på et senere tidspunkt.

Søk om askespredning eller sjøsenking

Det er Statsforvalteren som kan gi tillatelse til askespredning. Du søker Statsforvalteren i det fylket du ønsker asken spredt. Les om askespredning og hvordan du søker (statsforvalteren.no)

Askespredning (regjeringen.no).

Tillatelse fra Statsforvalteren sendes til Alfaset krematorium, så snart den foreligger, og senest fem måneder etter dødsdatoen. Du kan sende tillatelsen på e-post eller med vanlig post.

Frist for askespredning og sjøsenking

Gravplassloven sier at urnen skal gravlegges innen seks måneder fra dødsdatoen, og derfor må
tillatelsen til askespredning eller sjøsenking være godkjent innen denne fristen.Dersom det for eksempel av værmessige forhold skal søkes om utvidet frist for henting av urne til askespredning, ta kontakt med Alfaset krematorium.

Hvordan en kremasjon foregår

Ønsker du å høre om hvordan en kremasjon foregår, så hør gjerne på episode 7, sesong 2
«På krematoriet» i podkasten «Hei døden». Du finner podkasten der du vanligvis lytter til podkaster.

Kontakt

Alfaset krematorium

E-post: krematoriet@gpe.oslo.kommune.no
Telefon: 23 28 90 00

Servicekontoret

E-post: servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Telefon: 22 13 31 80