Informasjon for utenbysborgere

Priser for leie av seremonilokaler, kremasjon og gravlegging.

Når avdøde var bosatt utenfor Oslo

Rett til en fri grav i Oslo er reservert for Osloborgere, og folkeregistrert adresse legges til grunn. Gravplassetaten kan også gi tillatelse til at utenbysborgere kan gravlegges i Oslo kommune mot betaling av gjeldende avgifter. Dette må eventuelt søkes om av gravferdsansvarlig.

Priser 2024

Leie av kapell

Gravlundskapellene på Alfaset, Grefsen, Nordre, Østre og Vestre: 3242 kroner
Pris ekskl. mva.

Avgift ved kremasjon på Alfaset krematorium

 • Kremasjonsavgift: 7720 kroner
 • Kremasjonsavgift for barn under 1 år: 3611 kroner

Avgift ved gravlegging på gravplass i Oslo

 • Gravlegging av urne: 3121 kroner
 • Gravlegging av kiste: 9736 kroner
 • Gravlegging av kiste for barn under 1 år: 4854 kroner

Tildeling av nye graver for utenbysborgere

Se hvilke regler som gjelder for de ulike gravplassene i Oslo (PDF)

Gravlegging i frigrav

Dersom graven er en frigrav familien har fra før, trenger man ikke å søke, men grav-ansvarlig/fester må gi skriftlig samtykke til gravleggingen. Gravlegging kan skje mot gravleggingsavgift og gjeldende avgift for graven.

Avgift ved tilvisning av ny grav/gravlegging i en frigrav for 20 år

 • Anonym minnelund: 7540 kroner
 • Navnet minnelund. Engangsavgift inkl. navneplate kommer i tillegg: 7540 kroner
 • Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²: 7540 kroner
 • Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²: 10 280 kroner
 • Urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 10 280 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 10 280 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²: 16 000 kroner
 • Kistegrav: 16 000 kroner ekskl. mva.

Avgift for tilrettelagt kistegrav

Ved en tilrettelagt kistegrav for avdød fra en kommune som ikke har tilbud om dette, faktureres gravplassmyndigheten i den avdødes hjemkommune 25 736 kroner, med hjemmel i gravferdslovens §6.

Gravlegging i eksisterende festet grav

Ved gravlegging i en festet grav stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter ledig plass i graven og samtykke fra både fester/ansvarlig for graven og fra den som er ansvarlig for gravferden. Avdøde kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter.

Avgift ved gravlegging i eksisterende festet grav per år

 • Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²: 377 kroner
 • Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²: 514 kroner
 • Urnegrav med 6 plasser, 1/m²: 514 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 514 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²: 800 kroner
 • Kistegrav: 800 kroner