Barn som pårørende

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av oppveksten. Når noe alvorlig skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Barn under 18 år er pårørende når en forelder eller nær omsorgsperson er syk, skadet, rusavhengig eller har en funksjonsnedsettelse. Barn er også pårørende når et søsken har en av disse tilstandene. Når en forelder eller et søsken sitter i fengsel, regnes også barn som pårørende. Barn er pårørende når foreldre eller et søsken dør.

Informasjon og støtte til barn som pårørende

Barn som pårørende har rett til informasjon og nødvendig oppfølging. Helsearbeidere har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende. Informasjon som gis skal tilrettelegges etter barnets alder og behov. På nettsiden ungeparorende.no finner du tips for hvordan du kan tilpasse informasjon etter barnets alder.

Er du bekymret for den du er pårørende til, ta kontakt med en du stoler på. Er det veldig alvorlig kan du ringe telefonnummer 113 for øyeblikkelig hjelp.

Barn som pårørende