Prehabilitering i abdominal kreftkirurgi

Utvikle og teste en samhandlingsmodell for optimalisering av pasienter (prehabilitering) i primærhelsetjenesten.

Kontakt oss

Kristoffer Lassen
Mobil