Prehabilitering i abdominal kreftkirurgi

Utvikle og teste en samhandlingsmodell for optimalisering av pasienter (prehabilitering) i primærhelsetjenesten i perioden fra pasienten har fått diagnosen abdominal kreft og fram til operasjon, anslagsvis 3-4 uker, samt videre 5 uker etter operasjon.

Brukermedvirkning:
Brukerutvalget ved OUS støtter initiativet (2017). Avdeling for Samhandling (OUS) støtter initiativet og to bydelsoverleger er med i planleggingen.

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 1 500 000.

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus ved Gastrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), og v/ Geriatrisk avdeling, medisinsk klinikk.

Prosjektansvarlig

Kristoffer Lassen
Telefonnummer: 476 16 906
E-post: krlass@ous-hf.no og xtofero@gmail.com

Samarbeidspartnere

Bydel Nordre Aker
Bydel Bjerke

Prosjektperiode

Start: 1. Januar 2019
Forventet slutt: 31. Desember 2025