FACT Ung - Bydel St. Hanshaugen

FACT Ung St. Hanshaugen er et tverrfaglig behandlingsteam for ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og utfordringer på flere områder. De som får behandling av oss kan få oppfølging frem til de fyller 24 år.

FACT-Ung

Vi er et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester i bydelen og Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi tilbyr moderne behandlingsmetoder med tett oppfølging fra flere yrkesgrupper, noe som er nyttig for ungdom som kan synes det er vanskelig å forholde seg til tradisjonelle behandlingstilbud. Vi ønsker at ungdommenes egne mål er drivende for behandlingen.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Dette betyr at vi er opptatt av å koble behandlingen til nærmiljøet. Psykisk helse er ikke noe som eksisterer på et behandlingskontor, men noe man har gjennom hele livet i alle situasjoner. Behandling kan foregå i mange former, ikke bare terapeutisk. I praksis betyr det at vi møter ungdommene der de er, eller ønsker å være.

Målgruppe

Ungdom i alderen 12-18 (24) år med:

  • utfordringer som gjør at poliklinisk tilbud er ikke er nok
  • moderat til alvorlig psykiske lidelse, eller mistanke om dette
  • kraftig funksjonsfall
  • behov for flere ulike tjenester som jobber sammen bosted i Bydel St. Hanshaugen

Om teamet

Erfaringskonsulent, psykolog, psykiater, familieterapeuter og barnevernspedagog jobber sammen i teamet. Vi har samtidig tilgang bla. ernæringsfysiolog og jobbspesialist.
Vi tilbyr en til en samtale, familieveiledning, praktisk hjelp og støtte opp mot skole, NAV, fritidstilbud og andre offentlige instanser.

Kontaktperson

Team leder: Charlotte Brennesvik
Telefon: 41 38 13 66
E-post: charlotte.brennesvik@bsh.oslo.kommune.no