FACT Ung - Bydel St. Hanshaugen

FACT Ung er et tverrfaglig team som jobber helhetlig og fleksibelt med støtte og behandling til ungdom fra 12–18 år med moderate og alvorlige psykiske lidelser.

Du må ha henvisning

For å få oppfølging av FACT Ung må du først ha henvisning fra lege eller klinisk psykolog.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i alderen 12-18 (23) år med
• moderat til alvorlig psykiske lidelse, eller mistanke om dette
• kraftig funksjonsfall
• behov for flere ulike tjenester
• bosted i Bydel St. Hanshaugen
• utfordringer som gjør at poliklinisk tilbud er ikke er nok

Om teamet

Teamet gir tjenester fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og består av psykolog, lege, sykepleier, barnevernspedagog og erfaringskonsulent. Teamet er organisert av bydelen og BUP Nic Waals Institutt, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Arbeidsmetode

FACT betyr Flexible Assertive Community Treatment, eller «Fleksibelt oppsøkende team». Oppfølgingen skal være brukerstyrt, og er en frivillig helsetjeneste.

Teamet gir oppfølging på ulike arenaer, i hjem, skole, arbeid, fritidsarenaer og på kontor som poliklinisk arbeid. Oppfølgingen kan bestå av relasjonsbygging, terapi, veiledning og støttesamtaler til foreldre, eller praktisk hjelp. Modellen bygger på at behandling kan foregå i mange former, ikke bare terapeutisk.

Tre års prosjekt

Sammen med FACT Ung Grünerløkka er FACT Ung St. Hanshaugen det første FACT-teamet for ungdom i Norge. Prosjektet startet opp våren 2020, og går over tre år.

Kontaktperson

Teamleder Silje Ringstad
Telefon: 47 78 08 31
Epost: siljekristine.ringstad@bsh.oslo.kommune.no