FACT Ung - Bydel Grünerløkka

FACT Ung Grünerløkka er et tverrfaglig behandlingsteam som arbeider med ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og utfordringer på flere områder i livet. Vi ønsker at ungdommenes egne mål er drivende for behandlingen.

Vi er et samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Dette betyr at vi er opptatt av å koble behandlingen til nærmiljøet. Psykisk helse er ikke noe som eksisterer på et behandlingskontor, men noe man har gjennom hele livet i alle situasjoner. Behandling kan foregå i mange former, ikke bare terapeutisk. I praksis betyr det at vi møter ungdommene der de er, eller ønsker å være. Henvisningen inn til teamet skjer via klinisk psykolog, lege eller barnevernet.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i alderen 12-18 (23) år med:

  • moderat til alvorlig psykiske lidelse, eller mistanke om dette
  • med funksjonsfall
  • behov for flere ulike tjenester
  • bosted i Bydel Grünerløkka
  • utfordringer som gjør at eksisterende hjelpetilbud og tjenester ikke har vært tilstrekkelig

Tverrfaglig team

Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud, derfor består teamet av forskjellige fagpersoner som: erfaringskonsulent, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom, psykologspesialist, lege, og familieterapeut. Vi har samtidig tilgang til flere andre aktører og faggrupper internt som bla. ernæringsfysiolog og jobbspesialist. Vi tilbyr individualbehandling, gruppetilbud, familieveiledning, samtaler, praktisk hjelp og støtte opp mot NAV og andre offentlige instanser.

Treårig prosjekt

FACT Ung Grünerløkka er sammen med FACT Ung St. Hanshaugen det første teamet som startet opp i Norge. Det er et treårig prosjekt, og varigheten er fra ca. 2020-2023.

Kontakt

Teamleder fra 1. april 2022:
Torgeir Birkeland
Telefon: 47 47 45 14
E-post: tbi@lds.no