FACT Ung - Bydel Gamle Oslo

FACT Ung Gamle Oslo er et behandlingsteam som arbeider med ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og utfordringer på flere områder i livet. Hvis du får behandling fra oss kan vi følge deg frem til du fyller 23 år.

Om prosjektet

Vi er et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester i bydelen og Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette betyr at vi tilbyr moderne behandlingsmetoder gjennom tett oppfølging fra flere yrkesgrupper. Dette er nyttig for ungdom som kan synes det er vanskelig å forholde seg til tradisjonelle behandlingstilbud. Vi ønsker at ungdommenes egne mål er drivende for behandlingen.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Dette betyr at vi er opptatt av å koble behandlingen til nærmiljøet. Psykisk helse er ikke noe som eksisterer på et behandlingskontor, men noe man har gjennom hele livet i alle situasjoner. Behandling kan foregå i mange former, ikke bare terapeutisk. I praksis betyr det at vi møter ungdommene der de er, eller ønsker å være.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i alderen 12-18 (23) år med:

  • moderat til alvorlig psykiske lidelse, eller mistanke om dette
  • kraftig funksjonsfall
  • behov for flere ulike tjenester
  • bosted i Bydel Gamle Oslo
  • utfordringer som gjør at poliklinisk tilbud er ikke er nok

Om teamet

Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud. Derfor har vi forskjellige fagpersoner tilgjengelig i teamet: erfaringskonsulent, sosionom, psykolog, lege, ernæringsfysiolog og barnevernspedagog. Vi tilbyr individualbehandling, gruppetilbud, familieveiledning, samtaler, praktisk hjelp og støtte opp mot NAV og andre offentlige instanser.

Tre års prosjekt

Sammen med FACT Ung Grünerløkka og FACT Ung St. Hanshaugen, blir FACT Ung Gamle Oslo det tredje FACT-teamet for ungdom i Oslo. Prosjektet startet opp høsten 2021, og går over tre år.

Kontaktperson

Prosjektleder: Hans Heli
Telefon: 457 28 351
E-post: hans.heli@bgo.oslo.kommune.no