Samarbeidsutvalget mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst

Samarbeidsutvalgets mandat og arbeidsoppgaver er blant annet å ta opp utfordringer, prosjekter og samarbeidsløsninger som angår, eller kan angå, flere sykehus og virksomheter.

Samarbeidsutvalget skal være et koordinerende organ for å videreutvikle samhandlingen innen hovedstadsområdet.

Leder av Samarbeidsutvalget:

Bovild Tjønn, Bydelsdirektør, Bydel Bjerke

Representanter i utvalget:

  • Oslo universitetssykehus HF (OUS), Akershus Universitetssykehus HF (Ahus), Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg sykehus og Sunnaas sykehus.
  • Bydeler og etater underlagt Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.
  • Observatør fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Helse Sør-Øst RHF.
  • Fagforbundet, Norsk sykepleieforbund, Den norske legeforening.
  • To representanter fra brukerorganisasjonene.

Leder av Sekretariatet for samarbeidsutvalget:

Stine Wågsås, Avdelingssjef, Helseetaten

Sekretariatet for samarbeidsutvalget v/Grethe Maria Stenberg.
Kontaktinformasjon
Alternativ e-postadresse: postmottak@hel.oslo.kommune.no
Telefon