Samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og sykehusene i Oslo

Samarbeidsavtalene skal bidra til at pasienter og brukere får et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.