Hverdagsvikar

Hverdagsvikar er en tjeneste som er utviklet av Oslo kommune/bydel Grorud sammen med sosial entreprenør Yelpi, og som nå kun er ute i drift hos Yelpi.

Hva er en hverdagsvikar?

Hverdagsvikarer gir bistand til kvinner (ofte enslige forsørgere) i bydelen som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet omsorgsoppgaver og ansvar i hjemmet.

Hverdagsvikar har stor betydning for kvinner som har omsorgsoppgaver samtidig som de skal være i jobb eller er under utdanning. Ved å koble kvinner fra disse to gruppene, kan man bidra til at begge kommer i jobb.

Hverdagsvikaren får en deltidsstilling som gir noe inntekt, arbeidserfaring og referanser, samtidig som mottaker får hjelp som bidrar til at hun klarer å stå i jobb og sikre egen inntekt.

Ressurser

Kontakt oss

Bente Krogstad