Faggruppe for migrasjonshelse

Faggruppe for migrasjonshelse skal være en aktiv ressurs for bydelene i utviklingen av deres kompetanse på migrasjonshelse og bidra til likeverdige tjenester.

Våre tjenester

 • Utvikling og implementering av tilpasset helseinformasjon
 • Oppfølging av bydelenes tilbud om helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
 • Forskning og kunnskapsformidling
 • Utvikling av metoder for å sikre likeverdighet i helsetjenesten for Oslos innbyggere
 • Kompetanseheving og opplæringstiltak
 • Flerfaglig samhandling gjennom medvirkning og nettverksarbeid

Følg oss på Facebook. Vi hører gjerne fra deg!

Kontaktpersoner

Heidi Olsen
Avdeling for samfunnsmedisin
Birgit Kvernflaten
Avdeling for samfunnsmedisin
Amar Welde
Folkehelse- og omsorgsavdeling, Seksjon for psykisk helse og avhengighet
Aud Marit Eriksen
Folkehelse- og omsorgsavdeling, Seksjon for oppvekst og levekår
Miert Skjoldborg Lindboe
Avdeling for samfunnsmedisin

Kontakt

E-post
migrasjonshelse@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Oslo kommune, Helseetaten. Faggruppe for migrasjonshelse, Postboks 4716
0506 OSLO
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag