Faggruppe for migrasjonshelse

Faggruppe for migrasjonshelse skal være en aktiv ressurs for bydelene i utviklingen av deres kompetanse på migrasjonshelse og bidra til likeverdige tjenester.

Våre tjenester

 • Utvikling og implementering av tilpasset helseinformasjon
 • Oppfølging av bydelenes tilbud om helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
 • Forskning og kunnskapsformidling
 • Utvikling av metoder for å sikre likeverdighet i helsetjenesten for Oslos innbyggere
 • Kompetanseheving og opplæringstiltak
 • Flerfaglig samhandling gjennom medvirkning og nettverksarbeid

Følg oss på Facebook. Vi hører gjerne fra deg!

Kontaktpersoner

Heidi Olsen
Telefon
Aida Kreso
Telefon

Kontakt

6. etasje
Postadresse:
Oslo kommune, Helseetaten. Faggruppe for migrasjonshelse, Postboks 4716
0506 OSLO
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag