Kosthold og ernæring

Gode matvaner er viktig gjennom hele livsløpet for vekst, utvikling, helse og trivsel.

Husk nok drikke i sommervarmen

Behovet for væske øker i sommervarmen.
Følgende temaark kan lastes ned:

Ernæringsstrategi

Mat styrker og gleder - overordnet strategi for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenester i hjemmet 2018-2022 (PDF 11MB)

Fiskesprellkurs for barnehager

Barnehager i Oslo kan melde seg på Fiskesprellkurs. Kurset er for ansatte, og det er gratis å delta. Kursdagen består av teori og praktisk matlaging av enkle fiskeretter. Ta kontakt for mer informasjon.

Ernæringsforedrag i barnehager

Ernæringsstudenter holder foredrag på foreldremøter eller personalmøter i barnehager om temaet «Mat i barnehagen». Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon.

Ernæringsforedrag på seniorsenter

Ernæringsstudenter holder foredrag om temaet «Kostråd til seniorer» på seniorsenter. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon.

Materiell

Ernæringsprosjekter


Kontakt oss

Fagområdet ernæring, Helseetaten
E-post: mat@hel.oslo.kommune.no

For nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på ernæringsområdet og kostholdsråd: www.helsedirektoratet.no
www.helsenorge.no
www.matportalen.no