Brukerstøtte for meldingsutveksling i helsesektoren

Oslo kommune bruker flere elektroniske pasientjournalsystemer. Systemene brukes blant annet i samhandling med sykehus, laboratorier, røntgeninstitutter, fastleger og NAV.

Dersom dere opplever problemer med elektronisk meldingsutveksling med Oslo kommune, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Kontakt

E-post: meldingsansvarlig@hel.oslo.kommune.no

Telefon (08:00–15:30):