Akuttmedisinkurs for legevaktpersonell

Oslo kommune, Helseetaten, arrangerer akuttmedisinske kurs for legevaktpersonell. Sted: Lokalene til Legevakt Aker i Trondheimsveien 235.

Kursdatoer

 • Tirsdag/onsdag 09. og 10. mai 2023.

Informasjon om kurset

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset som har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis på bestått nettkurs mailes til akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset, 250 kroner, refunderes av kommunen du jobber i etter gjennomført oppmøtebasert kurs. Læringsmål er grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

Kursavgiften er kr. 6000.

Foredragsholdere og instruktører er fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus. Det kan være det blir små endringer.

Målgruppe

Fastleger og helsepersonell som jobber på legevakter

Kurstimer

15 kurstimer.

Godkjent

Søkes godkjent med 15 kurspoeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til spesialiteten i allmennmedisin.

Obligatorisk kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell.

Antall

36 personer på alle kurs.

Påmelding

Påmelding sendes akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no, så lenge det er ledige plasser og senest innen en uke før aktuelt kurs. Kursbevis nettbasert kurs må leveres senest en uke før.

Vennligst angi:

 • HPR nummer
 • fullt navn, kommune du jobber i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege)

Ved oppmøte og registrering på selve kursdagen, må deltakers fulle personnummer oppgis til kursledere. Årsaken er at registreringsløsningen til helsedirektoratet går via Alltinn, og da kreves 11 siffer for at deltaker skal få kurset godkjent.

Kursprogram

Dag 1

 • 08:30-08:45 Oppmøte og registrering
 • 08:45-08:50 Velkommen ved kursledere
 • 08:50-09:10 Akuttmedisin på legevakt – ikke det samme som på sykehus
 • 09:10-10:10 ABCDE - verktøy ved traumer og akutt sykdom
 • 10:10-10:20 Pause
 • 10:20-11:00 Akutt psykiatri på legevakt
 • 11:00-11:10 Pause
 • 11:10-11:30 Nødnett
 • 11:30-12:00 Lunsj
 • 12:00-16:00 Praktiske øvelser

Dag 2

 • 08:30-08:45 Oppmøte og registrering
 • 08:45-09:20 Det akutt syke barnet
 • 09:20–09:45 Teamarbeid og kommunikasjon
 • 09:45-10:00 Pause og gruppeinndeling
 • 10:00-11:30 Scenariotrening i smågrupper
 • 11:30-12:15 Lunsj
 • 12:15-15:30 Scenariotrening i smågrupper fortsetter
 • 15:30-16:00 Evaluering og utdeling av kursbevis

Vel møtt!