Ventehjem i Bydel Søndre Nordstrand

Et ventehjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn på kort varsel i et mindre tidsrom
Bilde: Oslo kommune

Hva er et ventehjem?

Et ventehjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn på kort varsel i et mindre tidsrom. Barn bor midlertidig i ventehjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Her skapes det en trygg og god base inntil annen varig løsning er funnet, enten dette blir et fosterhjem, eller at barnet flytter tilbake til sine foreldre. Ventehjemmet får veiledning og verktøy til å kunne bli sterke i sin rolle, slik at de kan tilby trygge rammer til barn som trenger det.

Vi trenger hjem for barn i alle aldre

Ventehjemmet kan etter avtale ta imot barn mellom 2 til 18 år. Dette er barn med ulik bakgrunn og kultur, som alle har en fellesnevner i at de trenger trygghet og god omsorg.

Hvem kan bli ventehjem?

Som ventehjem vil dere møte gleder og utfordringer som vil engasjere faglig og menneskelig. Det er nødvendig å ha erfaring fra egne eller andres barn, og det er ønskelig at en i husstanden har sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. Dere vil også få tett oppfølging og veiledning, gjennom samtaler og verktøy for å styrke dere som omsorgsbase.

 • Det er nødvendig at en av de voksne i familien kan være hjemme på fulltid, ha sertifikat og disponere bil i arbeidsperioden.
 • Det bør være to voksne i familien som har bodd sammen i minst to år (vi åpner muligheten for kun én voksen ved særskilt egnethet).
 • God psykisk og fysisk helse (kreves legeattest ved ansettelse).
 • Egne barn skal være godt etablert på skole ved kontraktinngåelse.
 • Dere bør ikke bo lenger unna Søndre Nordstrand enn 1,5 time med bil.
 • Det må være et eget rom til ventehjemsbarnet.
 • Du må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig.
 • Dere må ha tilfredsstillende helse og vandel

Vi kan tilby

 • Egen kontaktperson (Ventehjemskonsulent) som har direkte oppfølging av ventehjemmet. Ventehjemmet skal alltid ha noen de kan ringe og rådføre seg med uansett tid på døgnet.
 • Mulighet til å delta på tjenestens fagdager og interne kurs for faglig påfyll. Vi har både interne og eksterne foredragsholdere innenfor ulik tematikk i mellommenneskelige forhold.
 • Delta på kurs i «Circle of Security» (COS) og traumebasert omsorg. Her får du redskapene til å forstå hvordan sårbare barn trenger å bli møtt, og samtidig bli klar over egne triggere og bakgrunn. Som omsorgspersoner er det nødvendig at vi blir bevisste på vår egne triggere når vi møter barnets adferd og utrykk, og hvordan dette igjen påvirker barnet.

Lønn og utgiftsdekning

Oppdraget godtgjøres utfra gjeldende satser for ventehjem i Oslo kommune, avhengig av relevant etterspurt kompetanse. I tillegg mottas månedlig utgiftsdekning. Se Oslo kommunes lønnstrinn.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Anniken Løvseth
ventehjemkonsulent
E-post: anniken.lovseth@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 488 62 393

Hilde Wiehe Berge
seksjonsleder
E-post: hilde.wiehe.berge@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 990 06 174