Utekontakter i bydelene

Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år. Vi er til stede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er.

Du kan også ta kontakt med oss hvis du er bekymret for barn eller unge.

Dette kan utekontaktene hjelpe deg med

  • Følger deg opp i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og setter igang tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Gir omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd om dine eller andres rusproblemer
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber

Du kan snakke med utekontaktene om alt

Du kan ta kontakt med oss hvis du vil snakke med voksne som forstår deg, støtter deg og som vil at du skal få det bedre. Eksempler på tema ungdom som oppsøker oss vil snakke om er:

vansker med skole, venner, familie, seksualitet, følelser, spiseforstyrrelser, overgrep, rus, mobbing, ensomhet eller andre ting. Du kan snakke med oss om hva som helst. Vi har taushetsplikt.

Kvalitetskriterier og faglige anbefalinger

Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatte unge (PDF)

Kunnskapsgrunnlag (PDF)