Kan du tenke deg å gi et barn den omsorgen det ikke får?

Vi søker fosterforeldre og beredskapsforeldre fra hele Østlandet.

Liten søt, troskyldig, blid jente ser rett i kamera.
Bydel Bjerke søker kontakt med deg som kan tenke deg til å ha omsorgen for et barn som ikke lenger kan bo hos sine biologiske foreldre. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Foto: Scanpix. Bilde: Scanpix

Takk for at du ønsker å finne ut mer om det å være fosterforelder! Det kan du gjøre ved helt uforpliktende å ringe 97 15 93 51, 477 88 280 eller 23 43 94 70. Her vil du treffe en som kan svare deg på alt du lurer på om rollen.

Hvilke forhold kommer barna fra? Kan du velge kjønn og alder? Kan en av dere få betalt for å være hjemmeværende det første året? Kan jeg som er singel bli fosterforelder? Og ikke minst får du høre om den positive forskjellen du vil utgjøre i et barns liv. Ring oss, vi ser fram til å snakke med deg!

Under kan du lese litt om hva det innebærer å være fosterforeldre. Opplysningene er basert på svar på de spørsmålene som oftest stilles om det å være fosterforeldre.

Hva er et fosterhjem?

 • Et fosterhjem er et privat hjem som har omsorgen for et barn for en kortere eller lengre periode, fordi barnet av ulike årsaker ikke kan bo der det bor lenger.
 • Fosterhjem er like forskjellige som det barn er. Hjemmet trenger ikke å være A4. Det kan bestå av deg som er singel eller dere som er et par. Det viktige er at du har et stort hjerte og lyst til å gi et barn trygge og gode rammer.
 • Barn i alderen 0-17 år trenger fosterhjem, både barn alene og søsken.
 • Som fosterforeldre får dere utfordringer, og vil oppleve mye glede og en meningsfull hverdag ved å gi et barn som trenger det en trygg og god oppvekst.
 • Noen barn har behov for at en av fosterforeldrene er hjemmeværende eller jobber redusert en periode. Dette vil den som er hjemme bli økonomisk kompensert for.

Hvem kan bli fosterhjem?

 • Både par og enslige kan bli fosterhjem
 • Fosterforeldre bør ha erfaring med barn, men trenger ikke å ha egne barn
 • Fosterforeldre må beherske norsk
 • Som fosterforelder må du ha plass i huset til et barn til
 • Fosterforeldre må ha alminnelig god helse
 • Fosterforeldre må levere tilfredsstillende politiattest

Barna ønsker seg voksne som:

 • Er engasjerte og som kan gi dem omsorg.
 • Som er trygge og tålmodige.
 • Noen å le og gråte sammen med. Som kan trøste og gi perspektiv.
 • Som i samarbeid med oss kan gi veiledning og utfordringer i takt med barnets personlige utvikling.

Dette får du/dere som fosterforeldre:

 • Som fosterforeldre får du/dere opplæring og relevante kurs
 • Oppfølging og faglig veiledning
 • Avlastningsmuligheter
 • Økonomisk godtgjøring etter avtale (se eksempler under)
 • Utgiftsdekning etter KS-satser (se eksempler under)

Eksempel 1: En av fosterforeldrene er frikjøpt fra sin stilling

Astrid og Vibeke er fosterforeldre for Selina på fem år. Selina har hatt en utrygg start på livet og det viktigste for henne nå er at hun får muligheten til å falle til ro i fosterhjemmet og bli trygg på sine nye fosterforeldre før hun skal begynne på skole. Astrid er derfor frikjøpt fra sin stilling som sykepleier i 45 uker. Denne løsningen er veldig vanlig.

 • Astrid tjener vanligvis 460 000,- i sin stilling som sykepleier. Hun får kompensert for sin tapte arbeidsinntekt (arbeidsgodtgjøring) i perioden hvor hun er frikjøpt. Disse pengene må hun betale skatt av.
 • Astrid og Vibeke får grunnstøtte som fosterhjem p.t. kr 9383,- per måned. Det betales skatt av grunnstøtten.
 • Astrid og Vibeke får i tillegg en månedlig utgiftsdekning på kr. 6161,- (KS-sats 2022 for barn 0-6 år) som skal dekke klær og fritidsaktiviteter. Disse pengene er ikke skattepliktige.
 • Astrid og Vibeke får også disponere Selinas barnetrygd frem til hun er fylt 18 år.
 • Barneverntjenesten dekker Selinas oppholdsbetaling i barnehagen.

Når det første året er gått, skal Astrid etter planen tilbake i jobb. Hun og Vibeke vil da få grunnstøtten på kr 9383,- i måneden (KS-sats 2022). Dette er penger de må skatte av.

Ytelsene endres en gang per år og blir da gjeldende fra 1. juli.

Eksempel 2: Når begge fosterforeldre er i full jobb

Kristine og Martin er fosterforeldre for Daniel på 13 år. I tillegg til fosterbarnet Daniel har Kristine og Martin tvillingene Alexander og Maria på 16 år. Kristine jobber som ingeniør, Martin i en bank. Daniel er en velfungerende gutt, og det er ikke behov for at fostermor eller –far er hjemmeværende.

De har inngått avtale som vist under med barneverntjenesten i sin kommune.

 • Kristine og Martin får grunnstøtte på kr 9383,- i måneden (KS-satser for 2022). Disse pengene må de betale skatt av. Beløpet reguleres årlig gjeldende fra 1. juli.
 • De får i tillegg en månedlig utgiftsdekning på kr 8360,- (KS-sats 2020 for aldersgruppen 11-14 år) som skal dekke klær og fritidsaktiviteter. Disse pengene er ikke skattepliktige. Utgiftsdekningen er aldersinndelt og reguleres årlig.
 • I tillegg får fosterforeldrene også disponere Daniels barnetrygd frem til han er 18 år.

I samråd med barnevernstjenesten kan fosterbarn som har fylt 18 år bestemme om de vil at hjelpen de mottar fra barnevernet skal fortsette. Dersom de ønsker det kan de bo i fosterhjemmet eller motta andre former for ettervern til de har fylt 25 år.

Ytelsene endres en gang pr. år og blir da gjeldende fra 1. juli.

(Kilde: Basert på Barne-, ungdoms- og familieetatens eksempler)

Vi trenger flere beredskapshjem

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal gi god omsorg, både i en akuttfase, men også videre så lenge det er nødvendig og til barnet enten flytter hjem til sine foreldre eller i fosterhjem.

Hvorfor bli beredskapshjem?

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med beredskapshjemkonsulent og veileder.

Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs. Familier der en av de voksne har sosialfaglig utdanning, oppfordres til å søke.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Du får arbeidsgodtgjøring for å ha oppdrag som beredskapshjem, også når du ikke har barn boende hos deg. Du får mellom lønnstrinn 35 og 40, avhengig av relevant erfaring og utdannelse. Oversikt over Oslo kommunes lønnstrinn. Beredskapshjem mottar i tillegg et månedlig skattefritt beløp som skal dekke utgifter, så lenge et barn bor i hjemmet.