Til innhold
Barnevern og foreldreveiledning

Ettervern

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Om tilbudet

Du blir i samråd med din kontaktperson i barneverntjenesten enig om hva etterverntilbudet skal innebære for deg. Hvor omfattende tilbudet er varierer etter behov og ønske.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Økonomisk støtte
  • Hjelp til koordinering av samarbeidsparter
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt.

Hvis du ønsker tilbud om ettervern

Snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten hvis du ønsker ettervern. Dersom du ikke har kontaktperson eller ikke vet hvem kontaktpersonen din er, ta kontakt med barnevernkontoret i din bydel.

Kontaktpunkt for din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen