BYMIF

Et kompetansesenter for ungdom mellom 12-18 (25) år med minoritetsbakgrunn, relativ kort botid i Norge, traumebelastninger og/eller mangelfull skolegang.

Hvordan bruke tilbudet?

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvem vi kan hjelpe. Vi kan drøfte saken anonymt. Hvis vi tror vi kan hjelpe sender barneverntjenesten en søknad til seksjon for inntak i Barne- og familieetaten. Da kalles barneverntjenesten og BYMIF inn til et formelt avklaringsmøte.

Hva tilbyr vi?

Gruppefosterhjem

Her kan én til tre ungdommer bo sammen med fosterforeldre. Vi rekrutterer vanligvis fosterforeldre med innvandrerbakgrunn og/eller erfaring med flukt.

Vi fokuserer på skolemestring og hvordan skolen kan være en hjelp i hverdagen. Oppfølging av skolegangen gjøres på flere plan, av fosterhjemmet, av ansatte på Kveldstilbudet/BYMIF og i jevnlig kontakt med skole og familie. Vi kan ta en koordinatorrolle i arbeidet med de ulike instansene.

Fosterhjemmet følges opp av fagkonsulenter som tar seg av koordinering av tjenester rundt ungdommene, veiledning og støtte av fosterforeldre og som forsterker oppfølgingen av ungdommene.

Fosterhjemmene ligger i Bydel Alna, på Lindeberg i et lavhusområde. Hver av dem er store leiligheter med inntil fem soverom.

Kveldstilbud

Her får ungdommene mulighet til hjelp med skoleoppgaver, rådgivningssamtaler vedrørende skolegang/utdanning, tilbud om ulike kurs og aktiviteter samt tilgang til generell veiledning og støtte av faste voksne, tre ettermiddager/kvelder i uken.

Vi tilbyr ukentlige aktiviteter med veiledning og støtte gjennom sommerferien. Vi har også kortere og lengre turer med overnattinger. Vi er opptatt av å sørge for mestring på flere arenaer, og ønsker å introdusere nye fritidsaktiviteter.

Bokollektiv

Vi hjelper ungdom mot en selvstendig bosituasjon som egen hybel, studenthybel eller Ungbo. Bokollektivet har plass til inntil fire ungdommer.

Hvem er vi?

Lederen vår har mastergrad i barnevernsfaglig arbeid. I teamet er vi fem fagkonsulenter, hvorav fire er fulltidsansatte.

Alle fagkonsulentene har minimum sosialfaglig bachelorutdanning, to har videreutdanning i henholdsvis psykososialt arbeid med barn og unge og psykisk helsearbeid. Vi har også tre konsulenter, hvor av én er fulltidsansatt med over 30 års arbeidserfaring med flyktningbarn/-familier.

De to andre deltidsansatte er knyttet til Kveldstilbudet hvorav den ene er lærer og den andre har høyere utdanning på universitet innen realfag. Alle ansatte har bred kompetanse og lang erfaring i arbeid med ungdom/familier med ulik minoritetsbakgrunn.

De ansatte mottar gruppeveiledning hver 6.uke fra ekstern veileder i tillegg til individuell saksdrøfting med avdelingsleder. Alle fosterforeldrene mottar kontinuerlig prosessveiledning enkeltvis og en mer saks- og temarettet gruppeveiledning internt. De får også jevnlig tilbud om eksterne kurs i traumebevisst omsorg og andre relevante temaer.

BYMIF Kveldstilbudet

Kontakt ledelsen

Avdelingsleder
Hanneke Ørne Bruce
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Dronning Margretes vei 11
0663 OSLO

Åpningstid kveldstilbud

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Holder åpent i skoleåret.

Åpningstid kontor

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag