Vil du bli beredskapshjem for barn og unge i Bydel Bjerke?

Hva er et beredskapshjem?

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal gi god omsorg, både i en akuttfase, men også videre så lenge det er nødvendig og til barnet enten flytter hjem til sine foreldre eller i fosterhjem.

Vi trenger hjem for barn og ungdom i alle aldre opp til 18 år.

Hvorfor bli beredskapshjem?

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med beredskapshjemskonsulent.

Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs.

Lønn og utgiftsdekning

Som beredskapshjem får du en fast godtgjøring også når du ikke har barn boende hos deg. Du får lønnstrinn 35, alternativt lønnstrinn 40 hvis du har relevant utdannelse. Se Oslo kommunes lønnstrinn.

Når du har barn boende i hjemmet mottar du også skattefri utgiftsdekning etter faste satser.

Hvem kan bli beredskapshjem?

  • Du har stabil livssituasjon og økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og unge rom for livsutfoldelse
  • Den ene voksne i familien skal være hjemmeværende på fulltid og kan ikke ha annet arbeid ved siden av.
  • Du må ha førerkort og tilgang til egen bil.
  • Ønskelig med nærhet til Bjerke bydel eller Oslo, maks kjøretid på 60 minutter. Du må ha et ekstra soverom for barnet eller ungdommen.
  • Du har erfaring med omsorg for barn.
  • Du må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig.
  • Du har god fysisk og psykisk helse
  • Du har god vandel

Har du spørsmål?