Villa Krogh akuttinstitusjon for barn

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn gir et tilbud til barn i alderen 2 til 12 år med behov for akutt- og korttidsopphold.

Hvordan er det å bo på Villa Krogh?

Alle barna på Villa Krogh har eget rom. Hvert barn har to særkontakter som har spesielt ansvar for barnet. For å skape trygghet skal alle barna vite hva som skjer til enhver tid, og barna gjøres godt kjent med rutiner og regler. En gang i uka er det barnemøte.

Noen barn bor på Villa Krogh bare ett døgn, mens andre kan bli boende i flere måneder. Barna fortsetter som regel i sin nåværende barnehage eller skole. Det er faste leksetider for skolebarna. Når det er mulig fortsetter barna med de fritidsaktivitetene da hadde før de flyttet til Villa Krogh.

I nærmiljøet har vi fotballbane, lekeplasser og turmuligheter. Barna på Villa Krogh deltar på mange ulike aktiviteter i nærmiljøet som for eksempel bading, aking, sykling, skogsturer og ballspill. Ellers benytter vi oss av tilbudet i Oslo for øvrig og drar på museum, kino, bowling og annet.

Hvem er vi?

Institusjonen har 15 årsverk. På dag- og kveldstid er det tre ansatte på jobb. Om natten er det en våken og en hvilende nattvakt.

De ansatte har fagutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant høgskoleutdanning. Institusjonen har også tilknyttet en psykolog som veileder personalet og bidrar i tilrettelegging av det miljøterapeutiske arbeidet med hvert enkelt barn.

Slik jobber vi på Villa Krogh

Institusjonen har et tett samarbeid med barneverntjeneste, barnehage og skole. Vi legger stor vekt på, og legger til rette for, at barna skal kunne ha kontakt med familie og andre viktige personer i sitt nettverk, dersom dette er hensiktsmessig.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1.

Kontakt

Kontaktperson
Britt Grytbak Nasário, avdelingsleder
Telefon
90 82 02 23
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Øvre Langåsvei 11
0880 OSLO