Soldammen (ideell)

Soldammen ligger landlig til på et gårdstun i Hølen i Vestby kommune.

Soldammen drives av Frelsesarmeens barne- og familievern.

Avdelingen har seks plasser for barn i alderen 6–12 år. Soldammen er godkjent for plassering jmf. omsorgsparagrafene i Barnevernloven §§ 3-2, 4-2 (med tanke på langtidsplassering) og 5-1.

Hva gjør vi?

Vi tar utgangspunkt i kommunens tiltaksplan og barnets behov for å legge til rette for at oppholdet på Soldammen gir utvikling, endring og mestring hos barnet.

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av barnet innenfor viktige livsområder.
  • Tilpasset miljøterapeutisk tilnærming til det enkelte barn.
  • Tett samarbeid med barneverntjeneste, Skole, PPT, fylkeskommune, BUP, og andre samarbeidspartnere.
  • Miljøterapi basert på traumebevisst omsorg.
  • Nært samarbeid med familie og nettverk.
  • Tilrettelegging for samvær.
  • Fokus på lek, aktiviteter og læring i det miljøterapeutiske arbeidet.
  • Omsorgsfulle og trygge voksne.

Hvordan gjør vi det?

Soldammen har store utearealer som benyttes aktivt i det miljøterapeutiske arbeidet. Barneavdelingen har en stor eiendom med gode muligheter for aktiviteter utendørs, som lek, ballspill, gode turmuligheter både til fots, på sykkel, og til hest, i umiddelbar nærhet.

Vi har egen ridebane, bmx-bane og lavvo. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper som passerer eiendommen.

Vårt arbeid skal fremme god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet. Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet som handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling.

Hvem er vi?

Miljøpersonalet har bred kompetanse og ulik bakgrunn; spesialpedagoger, , lærere, barnehagelærere, sosionomer og barnevernspedagoger. Det er omsorgsfulle og trygge voksenpersoner med stort hjerte for barna våre.

Kontakt

Telefon
41 41 47 23
E-post
soldammen.gard@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Gjølstadveien 73
1550 Hølen